"AT Attachment" po polsku

EN

"AT Attachment" - polskie tłumaczenie

EN

AT Attachment {rzeczownik}

volume_up
1. IT

Przykłady użycia - "AT Attachment" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishMost importantly, it demonstrates Ukraine's attachment to European values.
Jednak co najważniejsze, pokazuje to, że Ukraina przywiązana jest do europejskich wartości.
EnglishI could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
EnglishIt also prevents you from ever having to send an email attachment again.
Dzięki tej funkcji nie trzeba też ponownie wysyłać załączników e-mail.
EnglishIn some cases, attachment without just cause can destroy a person's livelihood.
W niektórych przypadkach zajęcie bez uzasadnionej przyczyny może zniszczyć czyjeś źródło utrzymania.
EnglishHere at this time of the night, I cannot help but think about what attachment means.
Dziś wieczorem muszę się zastanowić na tym, co oznacza zajęcie.
EnglishHold the skirt of the vial access device during attachment to prevent spinning.
Podczas złączania, przytrzymać osłonkę urządzenia dostępu do fiolki, aby zapobiec jej obracaniu się.
EnglishBut these three brain systems: lust, romantic love and attachment, aren't always connected to each other.
Jednak chuć, romantyczna miłość i przywiązanie nie zawsze są ze sobą połączone.
EnglishThere's attachment, which is oxytocin, and the opiates, which says, "This is a long-term bond."
Jest przywiązanie, zależne od oksytocyny i opiatów, które stwierdza "to związek na dłużej".
EnglishImproving the efficiency of the enforcement of judgments in the EU: attachment of bank accounts (vote)
Poprawa skuteczności wykonywania orzeczeń w Unii Europejskiej (głosowanie)
EnglishSyringe is now ready for needle or infusion tubing attachment.
Strzykawka jest teraz gotowa do podłączenia igły lub drenu do wlewu.
EnglishAnd the third brain system is attachment: that sense of calm and security you can feel for a long-term partner.
Trzeci to przywiązanie: spokój i bezpieczeństwo, odczuwane z wieloletnim partnerem.
EnglishImproving the efficiency of the enforcement of judgments in the EU: attachment of bank accounts (debate)
Poprawa skuteczności wykonywania orzeczeń w Unii Europejskiej (debata)
EnglishHe believed that attachment of the assets of military personnel was an insult to the military profession.
Twierdził on, że zajęcie majątku armii to obraza zawodu żołnierza.
EnglishI believe that, in order to also have an emotional attachment to Europe, we need a social dimension.
Moim zdaniem, aby mieć również emocjonalne przywiązanie do Europy, potrzeba nam wymiaru społecznego.
EnglishIt does not deal with injunctions or the attachment of other assets.
Nie chodzi o nakazy ani o zajmowanie innych aktywów.
EnglishActivity of osteoclasts is inhibited, but recruitment or attachment of osteoclasts is not affected.
Aktywność osteoklastów zostaje zahamowana, podczas gdy ich migracja i przyłączanie do kości pozostają bez zmian.
EnglishAdvanced Technology Attachment Packet Interface
technologicznie zaawansowany przyłączający interfejs pakietowy
Englishadvanced technology attachment packet interface
technologicznie zaawansowany przyłączający interfejs pakietowy
EnglishIt emphasises the need to meet the requirements for issuing a cross-border attachment order for bank accounts.
Podkreśla ono potrzebę spełnienia wymogów wydawania transgranicznych nakazów zajęcia rachunków bankowych.
EnglishThis may be the bank that has to organise the attachment, or a third party that might hold a joint account.
Może to być bank, który musi zorganizować zajęcie, lub strona trzecia, która może być posiadaczem wspólnego rachunku.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "AT Attachment"

attachment rzeczownik
at przyimek
at rzeczownik
Polish
at once przysłówek