"at all times" po polsku

EN

"at all times" - polskie tłumaczenie

EN

at all times

volume_up
This must be a key issue in the context of EU development aid policies at all times.
Kwestia ta musi na stałe stać się sprawą kluczową w kontekście polityki pomocy rozwojowej UE.
That is something we should make clear at all times.
Powinniśmy stale wyraźnie o tym mówić.
In the financial sector, it is therefore important for developments to be monitored very closely at all times.
Stąd też istotne jest, aby ściśle oraz stale monitorować bieg wydarzeń w sektorze finansowym.
This card should be removed and kept with you at all times.
Kartę należy wyjąć z opakowania i nosić przy sobie przez cały czas.
We must be vigilant of this at all times if we are to be credible in our dealings with the outside world.
Musimy być czujni w tej kwestii przez cały czas, jeśli chcemy być wiarygodni w naszych kontaktach z resztą świata.

Przykłady użycia - "at all times" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishTherefore, we must keep the complexity of the subject in mind at all times.
Dlatego nie możemy nawet na chwilę zapominać o złożoności tego tematu.
EnglishTrust in him at all times, ye people; Pour out your heart before him: God is a refuge for us.
W Bogu wybawienie moje, i chwała moja skała mocy mojej; nadzieja moja jest w Bogu.
EnglishI will bless Jehovah at all times: His praise shall continually be in my mouth.
Psalm Dawidowy, gdy sobie odmienił postawę przed Abimelechem, od którego będąc wygnany, odszedł.
EnglishThis must be a key issue in the context of EU development aid policies at all times.
Kwestia ta musi na stałe stać się sprawą kluczową w kontekście polityki pomocy rozwojowej UE.
EnglishTherefore, at all times there must be respect for the rule of law and respect for human beings.
Dlatego wszystkie epoki należy szanować za rządy prawa i szacunek dla ludzi.
EnglishFor these reasons, the Tibetan refugees in Nepal are kept under strict control at all times.
Z tego powodu uchodźcy z Nepalu znajdują się pod stałą i ścisłą kontrolą.
EnglishAt all times I try to remain realistic in the proposals I put forward.
Zawsze staram się przedstawiać wnioski jak najbardziej realistyczne.
EnglishIn short, we must be able to rely at all times on the best possible strategies in this area.
Krótko mówiąc, musimy zawsze móc polegać na najlepszych możliwych strategiach w tym obszarze.
EnglishMy soul breaketh for the longing That it hath unto thine ordinances at all times.
Omdlewa dusza moja, pragnąc sądów twoich na każdy czas.
EnglishA friend loveth at all times; And a brother is born for adversity.
Wszelkiego czasu miłuje przyjaciel, a w ucisku stawia się jako brat.
EnglishFORSTEO should be stored in a refrigerator (2°C and 8°C) at all times.
Lek FORSTEO należy zawsze przechowywać w lodówce (2°C do 8°C).
EnglishFirst, we deem it important to ensure the availability of EU assistance at all times.
Po pierwsze uważamy, że zagwarantowanie dostępności pomocy unijnej w każdym momencie jest bardzo istotne.
EnglishIMPORTANT - ALERT CARD ZIAGEN (abacavir sulfate) Tablets Carry this card with you at all times
WAŻNE - KARTA OSTRZEŻEŃ ZIAGEN (siarczan abakawiru), tabletki Kartę należy mieć zawsze przy sobie.
EnglishThis card should be removed and kept with you at all times.
Kartę należy wyjąć z opakowania i nosić przy sobie przez cały czas.
EnglishBut it is good to be zealously sought in a good matter at all times, and not only when I am present with you.
A dobrać rzecz, pałać miłością w dobrem zawsze, a nie tylko, gdym jest obecnym u was.
EnglishIt is our common duty to protect this right at all times.
Naszym wspólnym obowiązkiem jest ochrona tego prawa w każdym czasie.
EnglishShe might also have to report her presence in the country and should carry her passport at all times.
Konieczne może być także zgłoszenie jej pobytu w kraju, a także powinna stale nosić ze sobą paszport.
EnglishWe in the European Parliament have a moral and political duty to defend human dignity at all times.
My, Parlament Europejski, mamy moralny i polityczny obowiązek obrony ludzkiej godności w każdym czasie.
EnglishBecause at all times, it is Question Time that suffers.
Przecież na takiej sytuacji cierpi przede wszystkim tura pytań.
EnglishIn the financial sector, it is therefore important for developments to be monitored very closely at all times.
Stąd też istotne jest, aby ściśle oraz stale monitorować bieg wydarzeń w sektorze finansowym.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "at all times"

times rzeczownik
at przyimek
at rzeczownik
Polish
all zaimek
all przysłówek
all przymiotnik
Polish