EN

at a time {przysłówek}

volume_up
at a time
Let us look at one aspect at a time, starting with the proposals relating to Zimbabwe and Somalia.
Zastanówmy się po kolei nad każdą kwestią, począwszy od wniosków odnoszących się do Zimbabwe i Somalii.
Now let me refer to each report in turn, trying to focus on the substance in order to gain time.
Proszę pozwolić, że odniosę się teraz do każdego sprawozdania po kolei, próbując skoncentrować się na meritum sprawy, aby nie tracić czasu.

Przykłady użycia - "at a time" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishFirstly, it is important to react in good time to prepare for the new situation.
Po pierwsze, przygotowania do nowej sytuacji należy poczynić w odpowiednim czasie.
EnglishAt that time, we consumed more fat, but we did not have the problem with obesity.
W owym czasie jedliśmy więcej tłuszczów, ale nie mieliśmy problemu z otyłością.
EnglishIt is difficult to make up that lost time, but we can learn something from it.
Trudno nadrobić stracony czas, lecz możemy wyciągnąć z tamtych wydarzeń wnioski.
EnglishThis is particularly important today, at a time of demographic crisis in Europe.
Jest to szczególnie istotne dzisiaj, w sytuacji kryzysu demograficznego w Europie.
EnglishI believe it is time that more attention was finally paid to this state of affairs.
Uważam, że nadszedł już czas, żeby wreszcie poświęcić tej sytuacji więcej uwagi.
EnglishAt this moment in time, we cannot concentrate on one of these two issues alone.
Obecnie nie możemy koncentrować się tylko i wyłącznie na tych dwóch kwestiach.
EnglishThis is the first time the Court gives a qualified opinion and not an adverse one.
Po raz pierwszy Trybunał wydaje opinię bez zastrzeżeń, a nie opinię niekorzystną.
EnglishIt is time for the EU to take action and to show solidarity with the Icelanders.
Nadszedł czas, by UE podjęła działania i okazała solidarność z Islandczykami.
EnglishI will adhere to the time limit, but I cannot help but respond to some questions.
Będę trzymać się limitu czasowego, muszę jednak odpowiedzieć na pewne pytania.
EnglishAt the same time, risks to domestic price and cost developments are contained.
Jednocześnie ryzyko związane z cenami i kosztami wewnętrznymi jest ograniczone.
EnglishI've spent a whole lot of my life trying to be myself and at the same time fit in.
Spędziłam całe życie na próbach bycia sobą a jednocześnie dopasowaną do innych.
EnglishAt the same time, the big producer countries have only increased their production.
Jednocześnie kraje będące dużymi producentami tylko zwiększyły swoją produkcję.
EnglishHe gave me a truly terrible response: 'That is true, but this is a time of war'.
Otrzymałem prawdziwie zatrważającą odpowiedź: "To prawda, ale przecież trwa wojna”.
EnglishBusinesses in Flanders have been clamouring for such a scheme for a long time.
Przedsiębiorstwa we Flandrii już od dłuższego czasu domagają się takiego systemu.
EnglishIt really is time to think about what we have achieved during the last 100 years.
Naprawdę najwyższa pora pomyśleć o tym, co osiągnęliśmy w ciągu ostatnich 100 lat.
EnglishLadies and gentlemen, I would ask you to adhere scrupulously to your speaking time.
Panie i panowie! Proszę ściśle przestrzegać czasu przeznaczonego na wystąpienie.
EnglishAt this time we ought not to rush into resuming comprehensive talks with Russia.
Teraz nie powinniśmy spieszyć się z wznawianiem kompleksowych rozmów w Rosją.
EnglishAt a time of crisis it is especially important to make credits easier to obtain.
W dobie kryzysu finansowego szczególnie ważne jest ułatwienie uzyskiwania kredytów.
EnglishI think the Council is wrong to consider inactive working time a rest period.
Myślę, że Rada jest w błędzie uznając nieaktywny czas pracy za okres odpoczynku.
EnglishAt the same time, this House constantly demands increased expenditure at EU level.
Równocześnie jednak ta Izba stale domaga się zwiększenia wydatków na szczeblu UE.

Synonimy (angielski) dla "at a time":

at a time
one at a time

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "at a time"

a przedimek/rodzajnik
time rzeczownik
time przymiotnik
Polish
at przyimek
at rzeczownik
Polish