"at a standstill" po polsku

EN

"at a standstill" - polskie tłumaczenie

PL
EN

at a standstill

volume_up
We have a severe problem in countries which are at a standstill.
Mamy problem w krajach, które są w stagnacji.

Przykłady użycia - "at a standstill" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWhere there is European supervision, national momentum comes to a standstill.
Tam, gdzie w grę wchodzi europejski nadzór, motywy krajowe tracą na znaczeniu.
EnglishWe know that it has currently come to a standstill and that we want to revive it.
Wiemy, że stanęła ona w tej chwili w miejscu i pragniemy ją zrewitalizować.
EnglishIn almost every area, progress has come to a standstill or things are moving backwards.
Prawie w każdym obszarze można zaobserwować zastój postępów lub nawet wsteczność.
EnglishA standstill here is a backward move; it will not preserve the status quo.
W tym przypadku zastój oznacza krok wstecz; zastój nie umożliwi zachowania status quo.
EnglishThe matter is currently at a standstill within the Council of Ministers.
Sprawa ta utknęła w martwym punkcie w oczekiwaniu na decyzję Rady Ministrów.
EnglishIf it does not, this situation will remain at a complete standstill.
Jeśli tego nie zrobi, ta sytuacja całkowicie zatrzyma się w martwym punkcie.
EnglishThis is an emergency, but the negotiations are at a virtual standstill.
To sytuacja nadzwyczajna, ale negocjacje praktycznie zatrzymały się.
EnglishHowever, the 10th EDF (2008-2013) has at the moment come to a standstill.
10. EFR (2008-2013) znalazł się jednak obecnie w martwym punkcie.
EnglishIn this case, it was a force of nature that brought air traffic to a complete standstill.
W tym przypadku siły natury całkowicie sparaliżowały ruch lotniczy.
EnglishThe reform process has almost completely ground to a standstill, but the negotiations simply go ahead.
Proces reform został niemal kompletnie zatrzymany, ale negocjacje posuwają się naprzód.
EnglishDeletion would avoid a standstill and open up the way for new possibilities in the trilogue negotiations.
Skreślenie ich zapobiegnie impasowi i stworzy nowe możliwości w dialogu trójstronnym.
EnglishNow it is time for concerted international action to bring this type of activity to a standstill.
Nadszedł czas na skoordynowane międzynarodowe działania na rzecz zlikwidowania tego procederu.
EnglishThere has been a standstill for four years now, and there are many painful areas that deserve to be addressed.
Od czterech lat panuje zastój i do rozwiązania pozostało jeszcze wiele bolesnych problemów.
English. - (HU) In the European Union economic growth is at a standstill and unemployment is above 10%.
na piśmie. - (HU) W Unii Europejskiej wzrost gospodarczy zamarł, a bezrobocie wynosi ponad 10 %.
EnglishYet, at the same time, we have a standstill in the peace process.
Równocześnie jednak proces pokojowy jest w impasie.
EnglishWork on anti-discrimination has come to a standstill.
Prace nad przeciwdziałaniem dyskryminacji utknęły w miejscu.
EnglishThe Minsk Group is carrying out consistent work, but despite this we have not moved from our standstill.
Grupa Mińska prowadzi spójne prace, ale pomimo to nie posunęliśmy się daleko od naszego martwego punktu.
EnglishThis will allow us to prevent OLAF from being brought to a standstill and disabled by internal disputes.
W ten sposób nie dopuścimy, żeby OLAF stał się niesprawną instytucją, sparaliżowaną wewnętrznymi sporami.
EnglishWe have a severe problem in countries which are at a standstill.
EnglishClimate protection must not come to a standstill.
Prace nad ochroną klimatu nie mogą stanąć w miejscu.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "at a standstill"

a przedimek/rodzajnik
standstill rzeczownik
at przyimek
at rzeczownik
Polish
at a glance przysłówek
to come to a standstill czasownik
at a blow