"at a pinch" po polsku

EN

"at a pinch" - polskie tłumaczenie

EN

at a pinch [idiom]

volume_up

Przykłady użycia - "at a pinch" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe objective of the skin pinch technique is to create a firm site for the al
Należy wybrać miejsce położone w odległości co najmniej 5 cm od pępka (jak na rys.
EnglishUse the other hand to gently pinch the cleaned area of skin and hold it firmly.
Drugą ręką delikatnie uchwycić przetarty obszar skóry i mocno przytrzymać.
EnglishMaintaining firm skin pinch, (1) press and (2) release the green button on top.
zwolnić (2) zielony przycisk znajdujący się w górnej części wstrzykiwacza.
EnglishPinch (without squeezing) the skin between your thumb and forefinger.
Uchwycić (bez ściskania) skórę w fałd pomiędzy kciukiem i palcem wskazującym.
EnglishPinch the skin of the abdomen firmly between the thumb and fingers M
do ie en Ważne informacje dotyczące podawania wstrzyknięcia – patrz punkt A.
EnglishGently pinch the skin together around the site (to lift it up a bit).
Ująć delikatnie fałd skóry wokół miejsca wstrzyknięcia (lekko go unieść).
EnglishPinch as much of a skin fold as possible without making yourself uncomfortable.
Uchwycić na tyle duży fałd skóry, aby nie było to niewygodne.
EnglishAfter the needle is in, remove the hand used to pinch the skin and use it to hold the syringe barrel.
Gdy igła jest wbita puścić fałd skóry i użyć tej ręki do przytrzymania strzykawki.
EnglishGently pinch the skin that has been cleaned to make a fold.
Należy palcami delikatnie chwycić wcześniej oczyszczoną skórę, tworząc fałd skórny.
EnglishClean your skin and then pinch the skin between your thumb and forefinger, without squeezing it.
Oczyścić skórę, a następnie przytrzymać ją pomiędzy kciukiem i palcem wskazującym, bez od
EnglishMaintaining firm skin pinch, (1) press and (2) release the green button on top.
Przytrzymując mocno fałd skóry, wcisnąć (1), a następnie
EnglishFirmly pinch the skin together and insert the needle at a 45° to 90° angle using a dart-like motion.
Zebrać mocno skórę w fałd i wprowadzić igłę zdecydowanym ruchem pod kątem 45° do 90°.
EnglishFirmly pinch the skin together and insert the needle at a 45° to 90° angle using a dart-like motion.
Wstrzyknąć roztwór pod skórę, postępując zgodnie z wcześniejszymi instrukcjami lekarza.
EnglishGently pinch the skin at the injection site and insert the needle.
Delikatnie chwycić skórę w miejscu wstrzyknięcia i wprowadzić igłę.
EnglishGently pinch the skin together around the disinfected injection site (to raise it up a little).
– Delikatnie ująć skórę w fałd wokół odkażonego miejsca wstrzyknięcia (aby ją lekko unieść).
EnglishGently pinch up the skin surrounding the site of injection and hold firmly with the other hand.
Drugą ręką należy lekko uchwycić fałd skóry wokół miejsca wstrzyknięcia i mocno przytrzymać.
EnglishFirmly pinch the skin together and insert the needle at a 45° to 90° angle using a dart-like motion.
Mocno uchwycić fałd skóry i szybkim ruchem wprowadzić igłę pod skórę pod kątem 45°do 90°.
EnglishAfter the needle is in, remove the hand used to pinch the skin and use it to hold the syringe barrel.
Po wprowadzeniu igły puścić fałd skórny i uwolnioną ręką przytrzymać cylinder strzykawki.
EnglishPinch as much of a skin fold as possible without making yourself uncomfortable.
tyle duży fałd skóry, aby nie było to niewygodne.
EnglishGently pinch the skin together around the disinfected injection site (to raise it up a little).
Delikatnie sfałdować skórę wokół odkażonego miejsca wstrzyknięcia (w celu jej lekkiego uniesienia).

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "at a pinch"

a przedimek/rodzajnik
pinch rzeczownik
at przyimek
at rzeczownik
Polish
at a glance przysłówek
in a pinch
at a blow