EN

at a loss

volume_up
As a result of the decline in their solvency, they were also forced to sell their assets at a loss.
W wyniku obniżenia wypłacalności zmuszane są również do sprzedawania swoich aktywów ze stratą.
We are facing a massive human tragedy involving the loss of many lives, and a threat to the lives of thousands of others.
Doświadczamy masowej ludzkiej tragedii związanej ze stratą życia oraz zagrożeniem życia tysięcy innych.
sprzedać coś ze stratą

Przykłady użycia - "at a loss" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThat means a loss of prosperity, a loss of real wages, a loss of purchasing power.
Oznacza to spadek dobrej koniunktury, spadek płac realnych, spadek siły nabywczej.
EnglishLet me say that what European consumers are now experiencing is a loss of confidence.
Możemy powiedzieć, że europejscy konsumenci doświadczają obecnie utraty zaufania.
EnglishAll signs resolved within 48 hours, with the exception of the loss of appetite.
Wszystkie wymienione objawy ustępowały w ciągu 48 godzin, z wyjątkiem utraty apetytu.
EnglishThe trader is responsible for all damage to or the loss of the item during delivery.
Przedsiębiorca odpowiada za wszelkie uszkodzenia lub utratę towaru podczas dostawy.
EnglishPoverty is also the state of mind associated with loss of dignity and humiliation.
Bieda to także stan umysłu, który wiąże się z utratą godności i poniżeniem.
EnglishBonviva prevents loss of bone from osteoporosis, thus helping to rebuild lost bone.
Bonviva zapobiega utracie kości, spowodowanej osteoporozą i pomaga w odbudowie kości.
EnglishThe closure of four reactors means a loss of 1 700 MW of energy for Bulgaria.
Zamknięcie czterech reaktorów oznacza dla Bułgarii stratę 1 700 mW energii.
Englishof taste, attention disturbance, loss of memory, problems with your balance
utrata smaku, zaburzenia koncentracji, utrata pamięci, zaburzenia równowagi,
EnglishA decrease in lamotrigine levels has been associated with loss of seizure control.
Zmniejszenie stężenia lamotryginy powodowało utratę kontroli nad napadami padaczkowymi.
EnglishMild to moderate hair loss with a mean duration of approximately 26 days.
Wypadanie włosów o łagodnym i umiarkowanym nasileniu utrzymujące się około 26 dni.
EnglishIf you experience sudden decrease or loss of vision, stop taking Revatio and contact your
Jeśli wystąpi nagłe pogorszenie widzenia lub nagła utrata wzroku, należy przerwać
EnglishOne study also looked at how this loss could be maintained during the second year.
o próbowano także znaleźć sposób na utrzymanie tego tempa w drugim roku.
EnglishThe severity can increase, leading to confusion and loss of consciousness.
Objawy mogą się nasilać, prowadząc do stanu splątania i utraty przytomności.
EnglishBondenza prevents loss of bone from osteoporosis, and helps to rebuild bone.
Bondenza zapobiega utracie kości, spowodowanej osteoporozą i pomaga w odbudowie kości.
EnglishBondenza prevents loss of bone from osteoporosis, thus helping to rebuild lost bone.
Bondenza zapobiega utracie kości, spowodowanej osteoporozą i pomaga w odbudowie kości.
EnglishBonviva prevents loss of bone from osteoporosis, and helps to rebuild bone.
Bonviva zapobiega utracie kości, spowodowanej osteoporozą i pomaga w odbudowie kości.
EnglishHowever, unless it speaks with one voice, this will result in loss of credibility.
Jednakże brak jednomyślności w tym względzie grozi utratą wiarygodności.
EnglishOver a large distance, energy loss is proportionate to the distance travelled.
Na długich odległościach straty energii są proporcjonalne do odległości.
EnglishI believe that this is a loss, not only for the candidate, but also for the EU.
Uważam, że jest to ze szkodą nie tylko dla kandydata, ale także dla UE.
EnglishThe rates of acute rejection, graft loss, and death were similar at 1 and 2 years.
Odsetek ostrych odrzuceń, utraty przeszczepów i zgonów był podobny po roku i po 2 latach.

Synonimy (angielski) dla "at a loss":

at a loss

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "at a loss"

a przedimek/rodzajnik
loss rzeczownik
at przyimek
at rzeczownik
Polish