EN

at a glance {przysłówek}

volume_up
at a glance (też: in a nutshell)
at a glance (też: prima facie)
There are different methods, however, and they are not always recognisable at first glance.
Istnieją jednak różne metody i nie zawsze można je rozpoznać na pierwszy rzut oka.
Sometimes problems do not lie where they seem to at first glance.
Źródło niektórych problemów jest inne niż nam się na pierwszy rzut oka wydaje.
I must say that it looks good at first glance.
Muszę powiedzieć, że na pierwszy rzut oka wygląda ona zachęcająco.
at a glance
at a glance

Przykłady użycia - "at a glance" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishA glance around this chamber shows that it is not exactly the most popular of places.
Rzut oka na tę Izbę udowadnia, że nie jest to najpopularniejsze miejsce.
EnglishThere are different methods, however, and they are not always recognisable at first glance.
Istnieją jednak różne metody i nie zawsze można je rozpoznać na pierwszy rzut oka.
EnglishSometimes problems do not lie where they seem to at first glance.
Źródło niektórych problemów jest inne niż nam się na pierwszy rzut oka wydaje.
EnglishI think most of us are going to glance at it, and our grandchildren are going to begin to live it.
Myślę, że większość z nas tego doświadczy, a nasze wnuki, będą z tym żyły na codzień.
EnglishA glance into the future shows how urgent the need for action is.
Wystarczy spojrzeć w przyszłość, żeby przekonać się o pilnej konieczności podjęcia działań.
EnglishAnd so you can see this something poisonous emanating out of this pump that you could see in a glance.
Jakby coś trującego wydobywało się z pompy, co widać na pierwszy rzut oka.
EnglishTo Mr Pflüger from the left, I would say that a glance at the law will facilitate its understanding.
Chciałbym powiedzieć panu posłowi Pflügerowi, że rzut oka na przepisy ułatwi ich zrozumienie.
EnglishIn my country, Austria, you need only to glance at the headlines to know what it is all about.
W moim kraju, w Austrii, wystarczy tylko rzucić okiem na nagłówki, żeby zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi.
EnglishI must say that it looks good at first glance.
Muszę powiedzieć, że na pierwszy rzut oka wygląda ona zachęcająco.
EnglishA glance at the internet will show exactly who I mean.
Rzut oka na Internet pokaże, kogo dokładnie mam na myśli.
EnglishA glance at the map of Europe confirms our impression that enlargement is an unfinished story.
Spojrzenie na mapę Europy potwierdza nasze wrażenie, że proces rozszerzenia Unii Europejskiej nie dobiegł jeszcze końca.
EnglishLet us just cast a glance back to the previous summit in Samara.
EnglishAt first glance this is a very difficult decision, because it is extremely sensitive for the Member States.
Na pierwszy rzut oka jest to decyzja bardzo trudna, gdyż ogromnie delikatna z punktu widzenia państw członkowskich.
EnglishLet us glance at some of the economic indicators.
Rzućmy okiem na niektóre wskaźniki gospodarcze.
EnglishAt first glance, the grassroots reaction against the regime appears to be spontaneous and ideologically unaligned.
Na pierwszy rzut oka reakcja obywatelska przeciwko reżimowi wydaje się spontaniczna i nie powiązana ideologicznie.
EnglishAt first glance, one does not notice any cost, any payment that might result from filling in this form.
Na pierwszy rzut oka nie widać tego, że z wypełnieniem tego formularza może wiązać się jakakolwiek płatność, jakikolwiek koszt.
EnglishThey will help you to recognise a genuine banknote at a glance.
Banknoty euro mają różnorodne zabezpieczenia, dzięki którym można łatwo sprawdzić ich autentyczność.
EnglishYou said, or your words implied, that, at first glance, most European legislation is being properly observed.
Powiedziała pani, czy też z pani słów wynikało, że na pierwszy oka rzut dobrze przestrzegamy większości europejskiego dorobku prawnego.
English"One has only to glance at its press films, fashion shows, beauty contests, ballrooms, wine bars and broadcasting stations."
"Człowiek musi tylko rzucić okiem na swoje filmy, pokazy mody, konkursy piękności, pokoje balowe, bary winne, stacje radiowe."
EnglishConsumers and traders can thus see at a glance whether a product contains certain substances that can also be dangerous.
Konsumenci i przedsiębiorcy mogą na pierwszy rzut oka stwierdzić, czy produkt zawiera pewne substancje, które mogą być niebezpieczne.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "at a glance"

a przedimek/rodzajnik
glance rzeczownik
at przyimek
at rzeczownik
Polish
at a blow
at a pinch
at a time
Polish
to have a glance czasownik