"asunder" po polsku

EN

"asunder" - polskie tłumaczenie

volume_up
asunder {przysł.}
EN

asunder {przysłówek}

volume_up
asunder (też: apart)
Let us break their bonds asunder, And cast away their cords from us.
Potargajmy związki ich, a odrzućmy od siebie powrozy ich.
These two areas, the political and economic on the one hand and human rights on the other, cannot be torn asunder and dealt with separately.
Nie możemy tych dwóch aspektów, polityczno-gospodarczego i praw człowieka, oderwać od siebie i traktować odrębnie.
asunder

Przykłady użycia - "asunder" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Englishhis wrath is poured out like fire, and the rocks are broken asunder by him.
Gniew jego się wylewa jako ogień, a skały się padają przed nim.
EnglishThe earth is utterly broken, the earth is rent asunder, the earth is shaken violently.
Rozstępując rozstąpi się ziemia; rozsiadając rozsiądzie się ziemia; poruszając poruszy się ziemia.
EnglishAnd there appeared unto them tongues parting asunder, like as of fire; and it sat upon each one of them.
I ukazały się im rozdzielone języki na kształt ognia, który usiadł na każdym z nich.
EnglishLet us break their bonds asunder, And cast away their cords from us.
Potargajmy związki ich, a odrzućmy od siebie powrozy ich.
EnglishJehovah is righteous: He hath cut asunder the cords of the wicked.
Ale Pan sprawiedliwy poprzecinał powrozy niezbożników.
EnglishWhat therefore God hath joined together, let not man put asunder.
Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza.
EnglishAnd it came to pass, as he made an end of speaking all these words, that the ground clave asunder that was under them;
I stało się, gdy przestał mówić wszystkich tych słów, że się rozstąpiła ziemia pod nimi;
Englishand shall cut him asunder, and appoint his portion with the hypocrites: there shall be the weeping and the gnashing of teeth.
I odłączy go, a część jego położy z obłudnikami; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
EnglishAnd straightway coming up out of the water, he saw the heavens rent asunder, and the Spirit as a dove descending upon him:
A zarazem wystąpiwszy z wody, ujrzał rozstępujące się niebiosa, i Ducha jako gołębicę na niego zstępującego.
EnglishAnd I took my staff Beauty, and cut it asunder, that I might break my covenant which I had made with all the peoples.
Przetoż wziąwszy laskę moję Uciechy, porąbałem ją, wzruszywszy przymierze moje, którem postanowił z tym wszystkim ludem.
EnglishThese two areas, the political and economic on the one hand and human rights on the other, cannot be torn asunder and dealt with separately.
Nie możemy tych dwóch aspektów, polityczno-gospodarczego i praw człowieka, oderwać od siebie i traktować odrębnie.
EnglishAnd there arose a sharp contention, so that they parted asunder one from the other, and Barnabas took Mark with him, and sailed away unto Cyprus;
I wszczął się między nimi wielki gniew, tak iż odszedł jeden od drugiego, a Barnabasz wziąwszy z sobą Marka, płynął do Cypru.
English(Now this man obtained a field with the reward of his iniquity; and falling headlong, he burst asunder in the midst, and all his bowels gushed out.
Tenci wprawdzie otrzymał rolę z zapłaty niesprawiedliwości, a powiesiwszy się, rozpukł się na poły i wypłynęły wszystkie wnętrzności jego.
Englishbecause that he had been often bound with fetters and chains, and the chains had been rent asunder by him, and the fetters broken in pieces: and no man had strength to tame him.
Przeto że on często będąc pętami i łańcuchami związany, łańcuchy porwał, i pęta pokruszył; a nie mógł go nikt ukrócić.
EnglishAnd he shall bring them unto the priest, who shall offer that which is for the sin-offering first, and wring off its head from its neck, but shall not divide it asunder:
Potem porządnie włożą synowie Aaronowi, kapłani, one sztuki, głowę, i tłustość, na drwa, które są na ogniu, który jest na ołtarzu.
Englishthe lord of that servant shall come in a day when he expecteth not, and in an hour when he knoweth not, and shall cut him asunder, and appoint his portion with the unfaithful.
Przyjdzie pan sługi onego dnia, którego się nie spodzieje, i godziny, której nie wie, i odłączy go, a część jego położy z niewiernymi.
EnglishHe stood, and measured the earth; He beheld, and drove asunder the nations; And the eternal mountains were scattered; The everlasting hills did bow; His goings were [as] of old.
Stanął i rozmierzył ziemię, wejrzał i rozproszył narody, skruszone są góry wieczne, i skłoniły się pagórki dawne: drogi jego są wieczne.

Synonimy (angielski) dla "asunder":

asunder
English