EN

astute {przymiotnik}

volume_up
But I did go on to be a reasonably astute, arguably world-class worrier.
Ale stałam się całkiem bystrym, światowej klasy martwicielem.
The British people are very astute and they are clear that politicians have hijacked the environmentalist agenda.
Społeczeństwo brytyjskie jest bardzo bystre i zdaje sobie sprawę, że politycy przejęli program ochrony środowiska dla własnych celów.

Przykłady użycia - "astute" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe point here is simply that an astute level of fine would be a sensible limit.
Chodzi tu po prostu o to, aby krytyczny poziom grzywny był rozsądną granicą.
EnglishAnd one of the questions, they were very culturally astute, the people who put the questionnaire.
I jedno z pytań, które przygotowujący umieścili w kwestionariuszu było szczególnie trafne.
EnglishBut I did go on to be a reasonably astute, arguably world-class worrier.
Ale stałam się całkiem bystrym, światowej klasy martwicielem.
EnglishWe are pleased to see such an astute and successful politician and a well-known Liberal on the Commission.
Cieszymy się z powołania do Komisji tak zręcznego i skutecznego polityka i tak powszechnie cenionego liberała.
EnglishYou are an astute politician, I will give you that.
Muszę panu przyznać, że jest pan zręcznym politykiem.
EnglishIt is a realistic and politically astute start because it should not be forgotten that 2009 is an election year.
Jest to realistyczny i politycznie sprawny początek, ponieważ nie możemy zapominać, że rok 2009 jest rokiem wyborów.
EnglishThe British people are very astute and they are clear that politicians have hijacked the environmentalist agenda.
Społeczeństwo brytyjskie jest bardzo bystre i zdaje sobie sprawę, że politycy przejęli program ochrony środowiska dla własnych celów.

Synonimy (angielski) dla "astute":

astute
astutely
astuteness