EN

astray {przymiotnik}

volume_up
1. "pred."
astray (też: lost, missing, stray, mixed-up)
astray (też: lost, gone astray)

Przykłady użycia - "astray" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAnd Jesus began to say unto them, Take heed that no man lead you astray.
A Jezus odpowiadając im, począł mówić: Patrzcie, aby was kto nie zwiódł.
EnglishBefore I was afflicted I went astray; But now I observe thy word.
Pierwej niżem się był uniżył, błądziłem; ale teraz wyroku twego przestrzegam.
EnglishAnd Jesus answered and said unto them, Take heed that no man lead you astray.
I odpowiadając Jezus, rzekł im: Patrzcie, aby was kto nie zwiódł.
EnglishFor many shall come in my name, saying, I am the Christ; and shall lead many astray.
Albowiem wiele ich przyjdzie pod imieniem mojem, mówiąc: Jam jest Chrystus; i wiele ich zwiodą.
EnglishThe wicked are estranged from the womb: They go astray as soon as they are born, speaking lies.
Owszem, radniej w sercu nieprawości knujecie, a gwałty rąk waszych na ziemi odważacie.
EnglishMany shall come in my name, saying, I am [he]; and shall lead many astray.
Albowiem wiele ich przyjdzie pod imieniem mojem, mówiąc: Jam jest Chrystus, a wiele ich zwiodą.
EnglishHe shall die for lack of instruction; And in the greatness of his folly he shall go astray.
Onci umrze, przeto, że nie przyjmował ćwiczenia, a dla wielkości głupstwa swego będzie błądził.
EnglishHowever, this is exactly what is leading the people of Europe astray.
Jednak to jest właśnie to, co prowadzi ludzi z Europy na manowce.
EnglishThe Pharisees therefore answered them, Are ye also led astray?
I odpowiedzieli im Faryzeuszowie: Alboście i wy zwiedzeni?
EnglishAnd many false prophets shall arise, and shall lead many astray.
I wiele fałszywych proroków powstanie, i zwiodą wielu.
EnglishShe was our prize graduate student till she went astray.
Była naszą stypendystką dopóki nie zwiodła nas na manowce.
English- (PL) Mr President, I too was led astray.
Panie Przewodniczący! Ja również zostałam wprowadzona w błąd.
EnglishWhoso causeth the upright to go astray in an evil way, He shall fall himself into his own pit; But the perfect shall inherit good.
Kto zawodzi uprzejmych na drogę złą, w dół swój sam wpadnie; ale uprzejmi odziedziczą rzeczy dobre.
EnglishSo this is where people went astray again.
EnglishIf thou meet thine enemy's ox or his ass going astray, thou shalt surely bring it back to him again.
EnglishAll we like sheep have gone astray; we have turned every one to his own way; and Jehovah hath laid on him the iniquity of us all.
Wszyscyśmy jako owce zbłądzili, każdy na drogę swą obróciliśmy się, a Pan włożył nań nieprawość wszystkich nas.
EnglishMoreover he made high places in the mountains of Judah, and made the inhabitants of Jerusalem to play the harlot, and led Judah astray.
Nadto nabudował wyżyn po górach Judzkich, i przywiódł w cudzołóstwo obywateli Jeruzalemskich, i przymuszał jako i Judę.
EnglishThe princes of Zoan are become fools, the princes of Memphis are deceived; they have caused Egypt to go astray, that are the corner-stone of her tribes.
Zgłupieli książęta Soańscy, zwiedzieni są książęta Nofscy; zwiedli Egipt przedniejsi w pokoleniu jego.
EnglishThou shalt not see thy brother's ox or his sheep go astray, and hide thyself from them: thou shalt surely bring them again unto thy brother.
Jeźlibyś ujrzał wołu brata twego, albo owcę jego obłąkaną, nie mijajże ich, ale je koniecznie odprowadź do brata twego.
EnglishIt could be that the European Commission has allowed itself to be led astray by Mr Gaddafi's pretty face, but I do not trust that man one inch.
Być może Komisja Europejska dała się zwieść niewinnemu obliczu Kaddafiego, ale ja temu człowiekowi nie ufam za grosz.

Synonimy (angielski) dla "astray":

astray
English