EN

astounding {przymiotnik}

volume_up
And it was astounding how positive they are.
Ich optymizm był zdumiewający.
Oto zdumiewający wykres.
The numbers are astounding - in the millions, not thousands or hundreds of thousands.
Liczby są zdumiewające - chodzi nie o setki lub tysiące, lecz o miliony.

Przykłady użycia - "astounding" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe numbers are astounding - in the millions, not thousands or hundreds of thousands.
Liczby są zdumiewające - chodzi nie o setki lub tysiące, lecz o miliony.
English(FR) Mr President, it is all the same astounding, that statement.
(FR) Panie przewodniczący! To oświadczenie jest mimo wszystko zdumiewające.
EnglishFifteen to 20 percent of all pregnancies result in miscarriage, and I find this astounding.
15 do 20 procent wszystkich ciąż kończy się poronieniem. ~~~ Dla mnie to bardzo zaskakujące.
EnglishI mean, astounding; no one has this. ~~~ So he was using social media in private.
EnglishThis was astounding, representing reconciliation and a new era.
Było to zdumiewające pojednanie i symbol początku nowej ery.
English. - (FR) It is astounding to see how hemiplegic the European Parliament can be: it can only look right!
na piśmie. - (FR) To zdumiewające, jak Parlament Europejski potrafi niedomagać: dobrze tylko wygląda.
EnglishI find it astounding that this horrific act has been treated by the Ugandan authorities with marked indifference.
Zdumiewa mnie, że władze ugandyjskiej potraktowały ten przerażający czyn z tak ostentacyjną obojętnością.
EnglishThe views that are put forward in this committee simply to get agricultural products on the market are astounding.
Prezentowane w tej komisji opinie, że produkty rolne należy po prostu pozyskiwać na rynku, są zadziwiające.
EnglishAnd it was astounding how positive they are.
EnglishAnd it's something so astounding and so astonishing that I think maybe as I remove this cloth a suitable gasp of amazement might be appropriate.
To coś jest tak niesamowite i zadziwiające, że wskazanym byłoby wzdychnąć z zachwytu, gdy ściągnę okrycie.
EnglishWell, now, isn't that astounding?
EnglishWe find that astounding and wonder how we can accept a country that does not consider religious freedom to be a fundamental value.
Uznajemy to za zadziwiające i zastanawiamy się, jak możemy przyjąć kraj, który nie uznaje wolności religijnej za podstawową wartość.
EnglishSo, this is an astounding table.
EnglishThe impertinence with which it has been returned on the table with the straight face of a poker player and now under a new Orwellian title is astounding.
Impertynencja, z jaką powróciła ona pod obrady w miną pokerzysty pod nowym Orwellowskim tytułem, jest zdumiewająca.
EnglishSo, to find strong evidence of liquid, pools of liquid, beneath the surface of a moon 750 million miles away from the Earth is really quite astounding.
Znalezienie dowodów, na istnienie basenów płynnej wody pod powierzchnią 1200 milionów km. ~~~ od Ziemi jest niesamowite.
EnglishBut in 2007, two remarkable individuals, Shinya Yamanaka of Japan and Jamie Thomson of the United States, made an astounding discovery.
Ale w roku 2007 dwie wspaniałe osobowości, Shinya Yamanaka z Japonii i Jamie Thompson ze Stanów Zjednoczonych, zrobili zdumiewające odkrycie.
English. ~~~ But universally, these people that had been through this had astounding attitudes, and just the fact that people care makes a huge difference to them.
Ale jak się już pewnie domyślacie, mimo tego co przeszli, mieli zdumiewające nastawienie do życia.
EnglishYour trust in the human being is astounding and one wonders how mankind has been able to manage without you until now.
Zaufanie, jakim obdarzacie ludzkość wprawia mnie w osłupienie i nie pozostaje nic innego, tylko zastanowić się, w jaki sposób ludzie poradzili sobie bez waszej pomocy aż do teraz.
EnglishIt is absolutely astounding to see what the prospect of membership can bring about as a force for change, for democracy-building, in a country such as Turkey.
Jest to całkowicie zdumiewające, gdy zobaczymy jak perspektywa członkostwa może uruchomić siły na rzecz zmian, na rzecz budowania demokracji w takim kraju jak Turcja.

Synonimy (angielski) dla "astounding":

astounding