EN

astonishment {rzeczownik}

volume_up
At the same time, I cannot help but express, to some extent, my astonishment at the Commission's excessively administrative approach to this matter.
Jednocześnie nie mogę się powstrzymać od wyrażenia, pewnego zdziwienia nadmiernie administracyjnym podejściem Komisji do tego zagadnienia.

Przykłady użycia - "astonishment" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishTo my astonishment the Presidency agreed with me, saying that was exactly what they want it to be.
Ku mojemu zdumieniu prezydencja zgodziła się ze mną, mówiąc, że dokładnie tym chce być.
EnglishJehovah will smite thee with madness, and with blindness, and with astonishment of heart;
Zarazi cię Pan szaleństwem, i ślepotą, i zdrętwiałością serca.
EnglishMember States outside the euro area watch in astonishment as the euro area cracks on all fronts.
Państwa członkowskie spoza strefy euro patrzą ze zdumieniem na rysy pojawiające się zewsząd na jej gmachu.
EnglishAnd to my astonishment, they backed me 100 percent.
I ku memu zdumieniu, poparli mnie w 100 procentach.
EnglishAnd thou shalt become an astonishment, a proverb, and a byword, among all the peoples whither Jehovah shall lead thee away.
I będziesz dziwowiskiem, baśnią, i przysłowiem u wszystkich narodów, do których cię zawiedzie Pan.
EnglishThus will I make mount Seir an astonishment and a desolation; and I will cut off from it him that passeth through and him that returneth.
I obrócę górę Seir w wielkie spustoszenie, a wygubię z niej przechodzącego, i wracającego się;
EnglishThou shalt be filled with drunkenness and sorrow, with the cup of astonishment and desolation, with the cup of thy sister Samaria.
Pijaństwem i boleścią napełniona będziesz, kubkiem spustoszenia i smutku, kubkiem siostry swej Samaryi
EnglishAnd this whole land shall be a desolation, and an astonishment; and these nations shall serve the king of Babylon seventy years.
I będzie ta wszystka ziemia spustoszeniem, i zdumieniem, a służyć będą te narody królowi Babilońskiemu siedmdziesiąt lat.
EnglishAnd Edom shall become an astonishment: every one that passeth by it shall be astonished, and shall hiss at all the plagues thereof.
I będzie ziemia Edomska pustynią, i ktokolwiek pójdzie przez nię, zdumieje się, i świstać będzie nad wszystkiemi plagami jej.
Englishto make their land an astonishment, and a perpetual hissing; every one that passeth thereby shall be astonished, and shake his head.
Tak, abym podał ziemię ich na spustoszenie, na świstanie wieczne, aby każdy, ktoby szedł przez nią, zdumiał się, i kiwał głową swoją.
EnglishAnd they went out, and fled from the tomb; for trembling and astonishment had come upon them: and they said nothing to any one; for they were afraid.
A wyszedłszy prędko, uciekły od grobu: albowiem zdjęło je drżenie i zdumienie, a nikomu nic nie powiadały; bo się bały.
Englishand say unto it, Thus saith the Lord Jehovah: Behold, I am against thee, O mount Seir, and I will stretch out my hand against thee, and I will make thee a desolation and an astonishment.
I mów do niej: Tak mówi panujący Pan: Otom Ja przeciwko tobie, góro Seir
EnglishThen shall they know that I am Jehovah, when I have made the land a desolation and an astonishment, because of all their abominations which they have committed.
I dowiedzą się, żem Ja Pan, gdy podam ziemię ich na wielkie spustoszenie dla wszystkich obrzydliwości ich, które czynili.
EnglishAt the same time, I cannot help but express, to some extent, my astonishment at the Commission's excessively administrative approach to this matter.
Jednocześnie nie mogę się powstrzymać od wyrażenia, pewnego zdziwienia nadmiernie administracyjnym podejściem Komisji do tego zagadnienia.
EnglishAnd I will make this city an astonishment, and a hissing; every one that passeth thereby shall be astonished and hiss because of all the plagues thereof.
Podam także to miasto na spustoszenie i na świstanie; każdy idący mimo nie zdumieje się, a świstać będzie nad wszystkiemi plagami jego.
EnglishHe hath left his covert, as the lion; for their land is become an astonishment because of the fierceness of the oppressing [sword], and because of his fierce anger.
Który opuści jako lew jaskinię swoję; bo ziemia ich przyjdzie na spustoszenie dla zapalczywości pustoszyciela, i dla popędliwości gniewu jego.
EnglishWherefore the wrath of Jehovah was upon Judah and Jerusalem, and he hath delivered them to be tossed to and fro, to be an astonishment, and a hissing, as ye see with your eyes.
Przetoż był gniew Pański nad Judą, i nad Jeruzalemem, a podał ich na rozproszenie, na spustoszenie, i na pośmiech, jako sami widzicie oczyma waszemi.
Englishand I will set my face against that man, and will make him an astonishment, for a sign and a proverb, and I will cut him off from the midst of my people; and ye shall know that I am Jehovah.
I postawię oblicze moje przeciw temu mężowi, i dam go na znak, i na przysłowie, a wytracę go z pośrodku ludu mojego; i dowiecie się, żem Ja Pan.
EnglishI would first like to express my astonishment that a representative of my group has been interrupted in the introductory part of a speech on behalf of the group.
Na początek chciałbym wyrazić moje zdumienie faktem, że wystąpienie reprezentanta mojej grupy zostało przerwane już we wstępnej części przemówienia w imieniu całego ugrupowania.
English[to wit], Jerusalem, and the cities of Judah, and the kings thereof, and the princes thereof, to make them a desolation, an astonishment, a hissing, and a curse, as it is this day;
Jeruzalem, i miasta ziemi Judzkiej, i królów jej, i książąt jej, abym ich podał na spustoszenie, na zdumienie, na poświstanie, i na przeklęstwo, jako się to dziś okazuje.

Synonimy (angielski) dla "astonishment":

astonishment
English
astonished
astonishingly
astonishing