"asthmatic" po polsku

EN

"asthmatic" - polskie tłumaczenie

EN

asthmatic {przymiotnik}

volume_up
asthmatic

Przykłady użycia - "asthmatic" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishHigh levels of pollution may result in asthmatic diseases, allergies and even cancer.
Wysoki poziom zanieczyszczeń może powodować choroby astmatyczne, alergie, a nawet nowotwory.
Englishshortness of breath including asthmatic symptoms
EnglishAsthmatic patients starting on glucosamine should therefore be aware of potential worsening of symptoms.
Pacjenci leczący się z powodu astmy powinni przed rozpoczęciem przyjmowania leku brać pod uwagę możliwości nasilenia się objawów.
EnglishMontelukast (5 mg once daily) was shown to exert an anti-asthmatic effect that was larger than the effect obtained with placebo.
Wykazano, że montelukast (w dawce 5 mg raz na dobę) ma silniejsze działanie przeciwastmatyczne niż placebo.
Englishshortness of breath including asthmatic symptoms
EnglishDyspnoea (including asthmatic condition)
EnglishA second study was completed in 334 asthmatic children aged 6 to 12 years old of which 53.6 % were influenza-positive.
Drugie badanie objęło 334 dzieci chorych na astmę w wieku od 6 do 12 lat, spośród których 53, 6 % było zakażonych wirusem grypy.
EnglishDyspnoea (including asthmatic condition)
EnglishDyspnoea (including asthmatic condition)
EnglishDyspnoea (including asthmatic condition)
EnglishShe's severly asthmatic.
EnglishBut soon after, I developed a novel mathematical model that essentially quantifies the effect of these environmental pollutants on the lung health of asthmatic patients.
Następnie szybko rozwinęłam nowatorski model matematyczny, który ilościowo określa wpływ tych zanieczyszczeń środowiskowych na stan płuc u astmatyków.
EnglishAnd air quality and air pollutants have a huge impact on the lung health of asthmatic patients, anyone with a respiratory disorder and really all of us in general.
Jakość powietrza i zanieczyszczenia powietrza mają ogromny wpływ na zdrowie astmatyków i wszystkich z chorobami oddechowymi i tak naprawdę wszystkich z nas.
EnglishIn double-blind, randomised studies it was also shown that the anti-asthmatic effect of montelukast can be shown against exercise-induced asthma in adults.
W badaniach z randomizacją i podwójnie ślepą próbą wykazano także, że montelukast działa przeciwastmatycznie u dorosłych pacjentów z astmą indukowaną wysiłkiem fizycznym.
EnglishAs soon as I realized this, I investigated the underlying relationship between four prevalent air pollutants and their affect on the lung health of asthmatic patients.
Jak tylko na to wpadłam, zbadałam podstawową zależność pomiędzy czterema szeroko rozpowszechnionymi zanieczyszczeniami i ich wpływem na zdrowie płuc astmatyków.

Synonimy (angielski) dla "asthmatic":

asthmatic