"asthenia" po polsku

EN

"asthenia" - polskie tłumaczenie

PL
EN

asthenia {rzeczownik}

volume_up
1. Medycyna
General disorders and administration site conditions: asthenia, peripheral oedema
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: astenia, obrzęk obwodowy
if you experience progressive anorexia, asthenia (weakness, exhaustion) and weight decrease
jeśli u pacjenta występuje postępująca anoreksja, astenia (osłabienie, wyczerpanie) i
Common: asthenia, fatigue, feeling drunk, oedema peripheral
Często: astenia, uczucie zmęczenia, uczucie bycia pijanym, obrzęki obwodowe

Przykłady użycia - "asthenia" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishSomnolence, peripheral oedema and asthenia may be more frequent in the elderly.
Senność, obrzęki obwodowe i astenia mogą występować częściej u osób starszych.
EnglishGrade 3-4 fatigue/ asthenia occurred in 9 and 1 % of patients respectively.
Zmęczenie/ astenia 3- 4. stopnia występowały odpowiednio u 9 % i 1 % pacjentów.
EnglishGeneral disorders and administration site conditions Very common: asthenia Common: pain
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Bardzo często: osłabienie Często: ból
EnglishHowever, fatigue and/ or asthenia have been reported in patients receiving trabectedin.
Jednak u pacjentów otrzymujących trabektedynę zgłaszano zmęczenie i/ lub astenię.
EnglishGeneral disorders and administration site conditions: asthenia, peripheral oedema
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: astenia, obrzęk obwodowy
EnglishThe most commonly reported undesirable effects were somnolence, asthenia and dizziness.
Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi były zmęczenie i senność.
EnglishSomnolence, peripheral oedema and asthenia may be more frequent in elderly patients.
Senność, obrzęki obwodowe, astenia mogą występować częściej u pacjentów w podeszłym wieku.
Englishuncommon: asthenia (extreme fatigue), malaise rare: oedema (swelling)
Niezbyt często: astenie (bardzo silne osłabienie), złe samopoczucie Rzadko: obrzęki
Englishif you experience progressive anorexia, asthenia (weakness, exhaustion) and weight decrease
jeśli u pacjenta występuje postępująca anoreksja, astenia (osłabienie, wyczerpanie) i
Englishexperience progressive anorexia, asthenia (weakness, exhaustion) and weight decrease within a
u pacjenta występuje postępujący brak łaknienia, astenia (osłabienie, wyczerpanie) i
EnglishFor patients who experience progressive anorexia, asthenia and weight decrease within a
U pacjentów z postępującą anoreksją, astenią i zmniejszeniem masy ciała w relatywnie krótkim
EnglishUncommon: asthenia (general sensation of weakness, fatigue), injection site reactions.
Niezbyt często: osłabienie (ogólne uczucie osłabienia, zmęczenia), reakcje w miejscu podania.
EnglishAsthenia Injection site reactions including injection site pain and injection site inflammation1
Odczyny w miejscu podania, w tym przemijający ból i stan zapalny w miejscu podania1
EnglishUncommon Fatigue, oedema, influenza like symptoms Rare Asthenia, thirst
Męczliwość, obrzęk, objawy grypopodobne Rzadko 21 Astenia, pragnienie
EnglishAdverse reactions such as asthenia may occur during cidofovir therapy.
Podczas leczenia cydofowirem mogą wystąpić takie objawy niepożądane, jak uczucie osłabienia.
EnglishGeneral disorders and administration site conditions: asthenia/ fatigue, malaise, oedema.
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: osłabienie/ zmęczenie, złe samopoczucie, obrzęk.
Englishpyrexia (fever), asthenia, fatigue oedema, pain, chills, malaise tongue oedema, face oedema
obrzęk, ból, dreszcze, złe samopoczucie obrzęk języka, obrzęk twarzy
EnglishGeneral disorders and administration site conditions: asthenia/ fatigue, malaise, oedema.
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: osłabienie/ zmęczenie, złe samopoczucie, obrzęki.
EnglishVery common: asthenia/ fatigue; taste perversion; abdominal pain.
Bardzo często: osłabienie lub zmęczenie, zaburzenia smaku, ból brzucha.
EnglishGeneral disorders and administration site conditions Very common: pyrexia, asthenia, fatigue.
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Bardzo często: gorączka, osłabienie, zmęczenie.

Synonimy (angielski) dla "asthenia":

asthenia
English