EN

asteroids {liczba mnoga}

volume_up
1. Astronomia
asteroids
Oczywiście nie wszystkie asteroidy są tak wielkie.
asteroids (też: minor planets)

Przykłady użycia - "asteroids" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIt won't, but it gives us a chance to study these kinds of asteroids.
Nie stanie się to, ale mamy szansę przyjrzeć się tego typu asteroidom.
EnglishAnd that's because the water protected the basin from being impacted by asteroids and meteorites.
Nie ma wielu kraterów, bo woda chroniła basen przed uderzeniami asteroid i meteorytów.
EnglishSo if you engulf planet or large number of asteroids, you will have this Lithium-6 isotope in the spectrum of the star.
Dlatego po wchłonięciu planety czy wielu asteroid, widmo gwiazdy będzie zawierać izotop lit-6.
EnglishSome mining asteroids have drifted loose over there.
EnglishNow, not all asteroids are that big.
Oczywiście nie wszystkie asteroidy są tak wielkie.
EnglishSo the asteroids we don't have much hope for.
EnglishBut you have it in planets and asteroids.
EnglishComets are very much like asteroids.

Synonimy (angielski) dla "asteroid":

asteroid