EN

to assure [assured|assured] {czasownik}

volume_up
to assure (też: to asseverate, to aver)
Please assure us that you will bring forward that proposal as soon as possible.
Proszę zapewnić nas, że przedłoży pan wspomniany wniosek jak najszybciej.
I can assure you that this information will be handled very seriously.
Mogę państwa zapewnić, że te informacje zostaną potraktowane bardzo poważnie.
Mr President, I can assure you that you are not here for nothing.
Mogę zapewnić, że nie przyszli tu państwo niepotrzebnie.
to assure
Please assure us of the Council's intentions.
Proszę upewnić nas co do zamiarów Rady.
To assure that the intended dose of risperidone is delivered, the full contents from the vial must be administered.
Aby upewnić się, że pacjent otrzymał właściwą dawkę rysperydonu, należy podać mu całą zawartość fiolki.
Whilst assuring that the ex-detainees are treated with dignity we have to ensure that they are innocent beyond reasonable doubt before taking any decisions.
Zapewniając godne traktowanie byłych więźniów, musimy jednocześnie upewnić się, czy są oni bez wątpienia niewinni, przed podejmowaniem wszelkich decyzji.
to assure (też: to be insured)
to assure (też: to belay, to secure)

Przykłady użycia - "to assure" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishI assure you that the Commission will not hesitate to intervene if and when needed.
Zapewniam, że w razie i w miarę potrzeby Komisja nie zawaha się interweniować.
EnglishI can assure you that we will take all the necessary steps in this regard, too.
Mogę Państwa zapewnić, że również w tym względzie podejmiemy wszelkie konieczne kroki.
EnglishI can assure you that we see this issue as being just as urgent as you do.
Mogę Państwa zapewnić, że dla nas ta kwestia jest równie pilna jak dla Państwa.
EnglishCommissioners, can you assure us that the ESF will meet these expectations?
Panowie komisarze! Czy możecie nas zapewnić, że EFS sprosta tym oczekiwaniom?
EnglishPlease assure us that you will bring forward that proposal as soon as possible.
Proszę zapewnić nas, że przedłoży pan wspomniany wniosek jak najszybciej.
EnglishI can only assure you that I am most certainly on your side in this matter.
Mogę tylko państwa zapewnić, że z pewnością jestem po państwa stronie w tej kwestii.
EnglishI can assure you, on behalf of the European Parliament, that we shall remain determined.
W imieniu Parlamentu Europejskiego, pragnę zapewnić pana, że będziemy zdecydowani.
EnglishHe will play a central role and I can assure you we will all work with him very closely.
Odegra on kluczową rolę i mogę państwa zapewnić, że będziemy ściśle współpracować.
EnglishMr Karim, I can assure you that this matter is being taken very seriously.
Panie Pośle Karim! Mogę Pana zapewnić, że ta sprawa jest traktowana bardzo poważnie.
EnglishI can assure you that there are many such leaders, and I personally know a large number.
Mogę państwa zapewnić, że wielu jest takich przywódców, ja sam znam ich wielu.
EnglishI would, however, like to assure you that we will never grant our consent.
Chciałbym jednak zapewnić, że z naszej strony takiej zgody nigdy nie będzie.
EnglishI can assure you that we will handle the application as expediently as possible.
Mogę pana zapewnić, że wniosek zostanie przez nas rozpatrzony w możliwie najkrótszym czasie.
EnglishI would like to assure you that I will pay attention to their responses on this matter.
Pragnę Pana zapewnić, że zwrócę uwagę na reakcje tej komisji w tej sprawie.
EnglishI assure you, Mrs Sargentini, we have gone over the allotted time of 45 minutes.
Zapewniam Panią, Pani Sargentini, że przekroczyliśmy czas przewidziany na debatę o 45 minut.
EnglishI can assure you that this information will be handled very seriously.
Mogę państwa zapewnić, że te informacje zostaną potraktowane bardzo poważnie.
EnglishI can assure you that I will not allow a watered-down version of the stress test to be used.
Zapewniam Państwa, że nie pozwolę na rozmycie kryteriów testu warunków skrajnych.
EnglishCan Minister Dati assure me that everyone has the right to a retrial?
Czy pani minister Dati może zapewnić mnie, że każdy ma prawo do ponownego procesu?
EnglishThe High Representative will assure coordination in our external relations.
Wyznaczenie wysokiego przedstawiciela zapewni koordynację naszych stosunków zewnętrznych.
EnglishLooking to the future, I assure you this will remain high on our agenda.
Patrząc w przyszłość, zapewniam, że będzie to jeden z naszych priorytetów.
EnglishHere I would like to assure Sylvie Goulard that we do not only want to listen to Parliament.
Pragnę tutaj zapewnić Sylivie Goulard, że nie chcemy tylko słuchać Parlamentu.

"assure access" - polskie tłumaczenie

volume_up
assure access
Polish
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

"assure but" - polskie tłumaczenie

volume_up
assure but
Polish
Więcej chevron_right

"assure compliance" - polskie tłumaczenie

volume_up
assure compliance
Polish
Więcej chevron_right

Synonimy (angielski) dla "Assur":

Assur
English
assurance