EN

assumption {rzeczownik}

volume_up
And none of this was stated to the court as an assumption or presented to the jury that way.
" Założenie to nie było przedstawione sędziom, ani wyjaśnione ławie przysięgłych.
And the assumption is is that they're related like cousins or whatever.
Założenie jest więc takie, że są one spokrewnione jak kuzyni czy coś podobnego.
Let's test this assumption by heading over to Eastern Europe.
Sprawdźmy to założenie na przykładzie Europy wschodniej.
(NL) Mr President, when it comes to the Visa Waiver Programme, the statements are quite honestly not reassuring and a few enquiries had already confirmed that assumption.
Jeżeli chodzi o program bezwizowy, oświadczenia szczerze mówiąc wcale nie dodają otuchy i kilka zapytań już potwierdziło to przypuszczenie.
assumption (też: adornment)

Przykłady użycia - "assumption" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishBoth of these design for the assumption that people like to create and we want to share.
Oba opierają się na założeniu, że ludzie lubią tworzyć i pokazywać swoje dzieła.
EnglishAnd the assumption is is that they're related like cousins or whatever.
Założenie jest więc takie, że są one spokrewnione jak kuzyni czy coś podobnego.
EnglishThen I'm going to have to make an argument why you're incorrect about the other assumption.
Później będę musiał wyjaśnić dlaczego mylicie się opierając na innym założeniu.
EnglishAnd none of this was stated to the court as an assumption or presented to the jury that way.
" Założenie to nie było przedstawione sędziom, ani wyjaśnione ławie przysięgłych.
EnglishThe European Union's assumption of responsibility in Kosovo is exemplary.
Przyjęcie odpowiedzialności przez Unię Europejską w Kosowie jest budujące.
EnglishGoogle Books cannot simply ignore all the issues on the basis of an assumption.
Google Books nie może zwyczajnie ignorować wszystkich kwestii na podstawie pewnego założenia.
EnglishIt's an assumption that modernity is a product simply of competition, markets and technology.
Zakładamy, że rozwój jest efektem konkurencji, działań rynkowych i technologii.
EnglishI will mention several figures which will fully demonstrate the absurdity of this assumption.
Przedstawię państwu parę cyfr, które w pełni pokażą absurd tego założenia.
EnglishThe assumption of power and the decision of the Supreme Court have aroused universal controversy.
Przejęcie władzy oraz decyzja sądu najwyższego budzą powszechne kontrowersje.
EnglishThere is an assumption that some countries have companies based in China, for instance.
Istnieje założenie, że na przykład część państw ma przedsiębiorstwa mające siedzibę w Chinach.
EnglishI did not start work with the a priori assumption that we must support or reject this Protocol.
Nie rozpocząłem pracy od założenia a priori, że musimy poprzeć lub odrzucić ten protokół.
EnglishNow, I know it's a widespread assumption in the West that as countries modernize, they also westernize.
Istnieje głeboko zakorzeniony pogląd, że rozwój pociąga za sobą westernizację.
EnglishIn other words, it represents the assumption and defence by a country of control over its economy.
Innymi słowy, stanowi to przejęcie i obrona przez państwo kontroli nad swoją gospodarką.
EnglishI think that the Belgian Presidency is acting on the same assumption.
Sądzę, że prezydencja belgijska działa zgodnie z tym założeniem.
EnglishThe second assumption which informs the American view of choice goes something like this.
Drugim założeniem, które charakteryzuje amerykański sposób postrzegania wyboru brzmi mniej więcej tak.
EnglishA further key assumption is that growth in profit margins will moderate over the projection horizon.
Kolejnym kluczowym założeniem jest kurczenie się marży zysku w okresie objętym projekcjami.
EnglishAnd though that company has just started, our assumption is that there too we'll see the impact on millions.
I choć firma dopiero rozpoczęła działalność, zakładamy, że wywrze wpływ na miliony.
EnglishYou are making an assumption that you cannot substantiate are you not?
Czyż nie stawia pan tezy, której nie potrafi uzasadnić?
EnglishAnd given that we do -- and that's the assumption everybody, I think, in this room would make -- when was that?
Zakładając, że tak istotnie jest, myślę że wszyscy na tej sali zapytają: "od kiedy"?
EnglishSo what is the intuitive, but incorrect assumption, that's kept us from understanding brains?
Więc czym jest to intuicyjne ale niepoprawne założenie, które powstrzymywało nas od zrozumienia mózgu?

"assumption of guilt" - polskie tłumaczenie

assumption of guilt
Polish
  • założenie winy
  • przypuszczenie winy
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Synonimy (angielski) dla "assumption":

assumption
Assumption
assumptive