EN

assorted {przymiotnik}

volume_up
assorted
volume_up
różnorodny {przym. m.} (np. grupa)
assorted
volume_up
różny {przym. m.} (np. kolor, rozmiar, wydarzenie)
In British prisons we have various assorted serial killers, rapists, child-murdering paedophiles, necrophiles and cannibals serving life sentences.
W brytyjskich więzieniach mamy różnego rodzaju seryjnych morderców, gwałcicieli, pedofilów mordujących dzieci, nekrofilów i kanibali odsiadujących wyroki dożywocia.
The guidelines for the 2012 budget procedure consist of assorted individual sections drawn together under the headings 'economy' and 'consolidation'.
Wytyczne dotyczące procedury budżetowej na rok 2012 składają się z różnych pojedynczych sekcji, opracowanych łącznie pod tytułem "gospodarka” i "konsolidacja”.
assorted
volume_up
mieszany {przym. m.} (np. artykuły spożywcze)

Przykłady użycia - "assorted" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThese are assorted items that I've stolen from Dad for our consumption this evening.
To są różne rzeczy, które ukradłam ojcu specjalnie na nasz wieczór.
EnglishSometimes, the false statements made by defenders of rights and various assorted individuals are accepted as true.
Czasami fałszywe oświadczenia składane przez obrońców praw i wybrane jednostki są uznawane za prawdziwe.
EnglishI want to make things quite clear: it was an ill-assorted majority that voted against the report in the Committee on Economic and Monetary Affairs.
Chcę powiedzieć wyraźnie, że przeciw sprawozdaniu w Komisji Gospodarczej i Monetarnej głosowała nierównomierna większość.
EnglishThe guidelines for the 2012 budget procedure consist of assorted individual sections drawn together under the headings 'economy' and 'consolidation'.
Wytyczne dotyczące procedury budżetowej na rok 2012 składają się z różnych pojedynczych sekcji, opracowanych łącznie pod tytułem "gospodarka” i "konsolidacja”.
EnglishIn British prisons we have various assorted serial killers, rapists, child-murdering paedophiles, necrophiles and cannibals serving life sentences.
W brytyjskich więzieniach mamy różnego rodzaju seryjnych morderców, gwałcicieli, pedofilów mordujących dzieci, nekrofilów i kanibali odsiadujących wyroki dożywocia.
EnglishAs President of the European Central Bank, why have you and the European Commission utterly capitulated to the speculators and assorted sharks on the international financial markets?
Dlaczego, jako prezes EBC, całkowicie skapitulował Pan wraz z Komisją Europejską wobec działania spekulantów i rekinów na międzynarodowych rynkach finansowych?