"Assistant Secretary" po polsku

EN

"Assistant Secretary" - polskie tłumaczenie

EN

Assistant Secretary {rzeczownik}

volume_up
Assistant Secretary (też: personal assistant, PA)
Assistant Secretary

Przykłady użycia - "Assistant Secretary" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishDespite this his assistant, or secretary, voted here with Mr Becali's MEP card.
Pomimo tego faktu jego asystent lub sekretarz głosował, posługując się kartą pana posła Becalego.
EnglishIn any case, this has been said more plausibly but also more cynically by Mr Rosenzweig, the US Assistant Secretary involved.
W każdym razie bardziej przekonująco, ale też z większym cynizmem, mówił o tym asystent Sekretarza Stanu USA, pan Rosenzweig.
EnglishIt was put to us by an Assistant Secretary of the United Nations that we really do need 'a dash to the finish' over the next five years.
Jak wyjaśnił nam to Sekretarz Pomocniczy Organizacji Narodów Zjednoczonych, w okresie kolejnych pięciu lat musimy zrobić "sprint do mety”.
EnglishI would like here to quote Thomas Countryman, a Deputy Assistant Secretary at the US Department of State, who publicly rejected the hypothesis that what happened on 24 January was a coup d'état.
Chciałbym zacytować tutaj Thomasa Countrymana, zastępcę asystenta sekretarza w Departamencie Stanu USA, który publicznie odrzucił hipotezę, że wydarzenia z 21 stycznia były zamachem stanu.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "Assistant Secretary"

secretary rzeczownik
assistant rzeczownik
assistant lecturer rzeczownik
Polish
assistant cook rzeczownik
Polish
assistant director rzeczownik
assistant referee rzeczownik
bilingual secretary rzeczownik