EN

assistant {rzeczownik}

volume_up
assistant
Your doctor or his/her assistant will tell you what size of needle to use.
Lekarz lub jego asystent wytłumaczy, jaki rozmiar igły należy użyć.
Despite this his assistant, or secretary, voted here with Mr Becali's MEP card.
Pomimo tego faktu jego asystent lub sekretarz głosował, posługując się kartą pana posła Becalego.
Your doctor or his/her assistant will instruct you how to self- inject PegIntron.
Lekarz prowadzący lub jego asystent poinformuje jak samodzielnie wstrzyknąć PegIntron.
In 1997 she became assistant to Luc Bondy who became something of a mentor to her.
W 1977 roku Tina Lanik zaczęła pracować jako asystentka Luca Bondy’ego, który stał się jej mentorem.
Marlênio told me I'm to become his assistant.
Marlęnio powiedział, że będę jego asystentką.
asystentka reżysera
Assistant on brown coal excavators; assistant lathe operator at an alternator factory
pomocnik przy koparce przedniej węgla brunatnego; pomocnik tokarza w zakładzie maszyn lekkich
Right now it's very exciting actually for me because I'm the Junior Assistant to the Associate Director under the Senior Vice President for Business Development -- that's my new title.
Teraz jest to dla mnie szczególnie ekscytujące, bo jestem młodszą asystentką zastępcy starszego wicedyrektora ds. rozwoju biznesu. ~~~ To mój nowy tytuł.
I welcome the annual publication of declarations of financial interests of the elected members of that institution (European Data Protection Supervisor and Assistant Supervisor).
Z zadowoleniem przyjmuję coroczną publikację oświadczeń majątkowych wybieranych członków tej instytucji (Europejskiego Inspektora Ochrony Danych i jego zastępcy).
I would like here to quote Thomas Countryman, a Deputy Assistant Secretary at the US Department of State, who publicly rejected the hypothesis that what happened on 24 January was a coup d'état.
Chciałbym zacytować tutaj Thomasa Countrymana, zastępcę asystenta sekretarza w Departamencie Stanu USA, który publicznie odrzucił hipotezę, że wydarzenia z 21 stycznia były zamachem stanu.

Przykłady użycia - "assistant" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishYour doctor or his/her assistant will instruct you how to self- inject PegIntron.
Lekarz prowadzący lub jego asystent poinformuje jak samodzielnie wstrzyknąć PegIntron.
EnglishUnless you're an executive or an executive's assistant... or someone who is a --
Jak nie jesteś menedżerem, lub jego asystentem...... lub kimś kto jest...
EnglishYour doctor or their assistant will help you to learn the process of self-administration.
Ze sposobem samodzielnego podawania zapozna pacjenta lekarz lub pielęgniarka.
EnglishYour doctor or his/ her assistant will instruct you how to self-inject Valtropin.
Lekarz lub jego asystent poinformują pacjenta jak należy samodzielnie wstrzykiwać Valtropin.
EnglishYour doctor or his/her assistant will instruct you how to self- inject ViraferonPeg.
Lekarz prowadzący lub jego asystent poinformuje jak samodzielnie wstrzyknąć ViraferonPeg.
EnglishYour doctor or his/her assistant will help you to learn the process of self-administration.
Ze sposobem samodzielnego podawania zapozna pacjenta lekarz lub pielęgniarka.
EnglishAssistant on brown coal excavators; assistant lathe operator at an alternator factory
pomocnik przy koparce przedniej węgla brunatnego; pomocnik tokarza w zakładzie maszyn lekkich
EnglishDespite this his assistant, or secretary, voted here with Mr Becali's MEP card.
Pomimo tego faktu jego asystent lub sekretarz głosował, posługując się kartą pana posła Becalego.
EnglishYour doctor or his/her assistant will tell you what size of needle to use.
Lekarz lub jego asystent wytłumaczy, jaki rozmiar igły należy użyć.
EnglishYou will be instructed by your doctor or his/her assistant on the technique of self-injection.
Lekarz lub pielęgniarka nauczą pacjenta jak samemu wykonać wstrzyknięcie.
EnglishI get to hand my camera to my assistant, and I'm looking up at him, and I'm going, "Woo.
Oddaję mojemu asystentowi aparat, spoglądam na niego i „mówię” „Łu.
EnglishIn 1997 she became assistant to Luc Bondy who became something of a mentor to her.
W 1977 roku Tina Lanik zaczęła pracować jako asystentka Luca Bondy’ego, który stał się jej mentorem.
English(Assistant: "Star Fox 64.") Tom Green: Yeah.
To manewr z gry wideo "Star Fox." "Star Fox 20?" (Asystent: "Star Fox 64.") T.G.: Tak.
EnglishYour doctor or his/her assistant will show you how to self-inject with the PegIntron pre-filled pen.
Lekarz prowadzący lub jego asystent pokaże, jak należy użyć wstrzykiwacza.
English1965-1975 assistant director then director at the Deutsches Theater in Göttingen.
W latach 1965-75 Ciulli był asystentem reżysera, a potem również reżyserem w Deutsches Theater w Getyndze.
EnglishYour doctor or his/her assistant will show you how to self-inject with the ViraferonPeg pre-filled pen.
Lekarz prowadzący lub jego asystent pokaże, jak należy użyć wstrzykiwacza.
EnglishThere has been a reduction in the disparity at assistant, head of unit and director levels.
Zmniejszyła się dysproporcja na poziomie stanowisk asystentów oraz kierowników działów i dyrektorów.
EnglishWhen I'm not fighting poverty, I'm fighting fires as the assistant captain of a volunteer fire company.
Kiedy nie zwalczam biedy, walczę z pożarami jako wice-kapitan ochotniczej straży pożarnej.
EnglishThe Institute currently has just a director and an assistant.
Aktualnie instytut posiada tylko dyrektora i asystenta dyrektora.
EnglishYour doctor or his/ her assistant will instruct you on how to give the injections.
Lekarz prowadzący lub wskazana przez lekarza osoba przeprowadzi szkolenie dotyczące sposobu samodzielnego podawania leku.

Synonimy (angielski) dla "assistant":

assistant
assist
assistance