"assistant" po polsku

EN

"assistant" - polskie tłumaczenie

EN assistant
volume_up
{rzeczownik}

assistant
Your doctor or his/her assistant will tell you what size of needle to use.
Lekarz lub jego asystent wytłumaczy, jaki rozmiar igły należy użyć.
Despite this his assistant, or secretary, voted here with Mr Becali's MEP card.
Pomimo tego faktu jego asystent lub sekretarz głosował, posługując się kartą pana posła Becalego.
Your doctor or his/her assistant will instruct you how to self- inject PegIntron.
Lekarz prowadzący lub jego asystent poinformuje jak samodzielnie wstrzyknąć PegIntron.
assistant
In 1997 she became assistant to Luc Bondy who became something of a mentor to her.
W 1977 roku Tina Lanik zaczęła pracować jako asystentka Luca Bondy’ego, który stał się jej mentorem.
Marlênio told me I'm to become his assistant.
Marlęnio powiedział, że będę jego asystentką.
asystentka reżysera
assistant (też: helper, mate, whisperer, sidekick)
Assistant on brown coal excavators; assistant lathe operator at an alternator factory
pomocnik przy koparce przedniej węgla brunatnego; pomocnik tokarza w zakładzie maszyn lekkich
assistant (też: deputy, stand-in, substitute, temp)
Right now it's very exciting actually for me because I'm the Junior Assistant to the Associate Director under the Senior Vice President for Business Development -- that's my new title.
Teraz jest to dla mnie szczególnie ekscytujące, bo jestem młodszą asystentką zastępcy starszego wicedyrektora ds. rozwoju biznesu. ~~~ To mój nowy tytuł.
I welcome the annual publication of declarations of financial interests of the elected members of that institution (European Data Protection Supervisor and Assistant Supervisor).
Z zadowoleniem przyjmuję coroczną publikację oświadczeń majątkowych wybieranych członków tej instytucji (Europejskiego Inspektora Ochrony Danych i jego zastępcy).
I would like here to quote Thomas Countryman, a Deputy Assistant Secretary at the US Department of State, who publicly rejected the hypothesis that what happened on 24 January was a coup d'état.
Chciałbym zacytować tutaj Thomasa Countrymana, zastępcę asystenta sekretarza w Departamencie Stanu USA, który publicznie odrzucił hipotezę, że wydarzenia z 21 stycznia były zamachem stanu.

Synonimy (angielski) dla "assistant":

assistant

Przykłady użycia - "assistant" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishUnless you're an executive or an executive's assistant... or someone who is a --
Jak nie jesteś menedżerem, lub jego asystentem...... lub kimś kto jest...
EnglishYour doctor or their assistant will help you to learn the process of self-administration.
Ze sposobem samodzielnego podawania zapozna pacjenta lekarz lub pielęgniarka.
EnglishYour doctor or his/her assistant will help you to learn the process of self-administration.
Ze sposobem samodzielnego podawania zapozna pacjenta lekarz lub pielęgniarka.
EnglishYou will be instructed by your doctor or his/her assistant on the technique of self-injection.
Lekarz lub pielęgniarka nauczą pacjenta jak samemu wykonać wstrzyknięcie.
EnglishI get to hand my camera to my assistant, and I'm looking up at him, and I'm going, "Woo.
Oddaję mojemu asystentowi aparat, spoglądam na niego i „mówię” „Łu.
English1965-1975 assistant director then director at the Deutsches Theater in Göttingen.
W latach 1965-75 Ciulli był asystentem reżysera, a potem również reżyserem w Deutsches Theater w Getyndze.
EnglishThere has been a reduction in the disparity at assistant, head of unit and director levels.
Zmniejszyła się dysproporcja na poziomie stanowisk asystentów oraz kierowników działów i dyrektorów.
EnglishWhen I'm not fighting poverty, I'm fighting fires as the assistant captain of a volunteer fire company.
Kiedy nie zwalczam biedy, walczę z pożarami jako wice-kapitan ochotniczej straży pożarnej.
EnglishThe Institute currently has just a director and an assistant.
Aktualnie instytut posiada tylko dyrektora i asystenta dyrektora.
EnglishYour doctor or his/ her assistant will instruct you on how to give the injections.
Lekarz prowadzący lub wskazana przez lekarza osoba przeprowadzi szkolenie dotyczące sposobu samodzielnego podawania leku.
EnglishThe focus assistant indicates when the image is in focus by the flashing front LED of the camera.
Funkcja optymalizacji ostrości wskazuje kiedy obraz jest ostry za pomocą migającej diody LED z przodu kamery.
EnglishThen I was telling my assistant, "I don't see anything.
Potem powiedziałem mojemu asystentowi: "Nic nie widzę.
EnglishI have spoken on the phone to Carol Browner, the President's assistant for energy and climate change.
Przeprowadziłem rozmowę telefoniczną z Carol Browner, doradczynią prezydenta do spraw energetyki i zmian klimatu.
EnglishData protection (appointment of the European supervisor and the assistant supervisor): see Minutes
Ochrona danych (nominacja europejskiego inspektora i europejskiego inspektora pomocniczego ochrony danych): patrz protokół
EnglishIn general, to apply for an assistant competition, you must have completed (at least) secondary school.
Z reguły osoby zainteresowane udziałem w konkursie na asystentów muszą mieć (co najmniej) dyplom ukończenia szkoły średniej.
EnglishYou will be instructed by your doctor or his/her assistant on the technique of self-injection.
Lekarz prowadzący lub osoba z personelu pomocniczego udzieli koniecznych instrukcji dotyczących samodzielnego wykonywania wstrzykiwań.
EnglishYou will be instructed by your doctor or his/ her assistant on the techniques of self-injection.
Lekarz lub osoba z medycznego personelu pomocniczego udzieli pacjentowi informacji dotyczących techniki samodzielnego wstrzykiwania leku.
EnglishResearch assistant at the University of Cologne
EnglishYour doctor or assistant will be monitoring you while you receive your Remicade dose and 1 to 2 hours thereafter.
Pacjent pozostaje pod opieką lekarza w czasie otrzymywania dawki leku Remicade i od 1 do 2 godzin po zakończeniu infuzji.
EnglishKelly, I thought I was your assistant.
Kelly, myślałem, że ja jestem twoim asystentem.