"assist" po polsku

EN

"assist" - polskie tłumaczenie

volume_up
assist {rzecz.}
PL

EN assist
volume_up
{rzeczownik}

1. Sport

assist

Synonimy (angielski) dla "assist":

assist

Przykłady użycia - "assist" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe also point out the areas in which the EU Member States can assist Kosovo.
Wskazujemy również obszary, w których państwa członkowskie UE mogą pomóc Kosowu.
EnglishWill the Commissioner investigate this matter and use all her powers to assist?
Czy pani komisarz zbada tą sprawę i zrobi wszystko, co w jej mocy, aby pomóc?
EnglishFinally, we need to authorise lower VAT rates to assist labour-intensive services.
Wreszcie, musimy wprowadzić niższe stawki podatku VAT na usługi pracochłonne.
EnglishWe are ready to assist Italy, Tunisia and other countries affected by this.
Jesteśmy gotowi pomóc Włochom, Tunezji i innym krajom dotkniętym tym problemem.
EnglishFor that reason, I say on behalf of my group that we must assist in this emergency.
Dlatego też, mówię to w imieniu mojej grupy, musimy pomóc w tej nadzwyczajnej sytuacji.
EnglishThe use of agents such as physostigmine can assist in reversing such symptoms.
Zastosowanie takich środków, jak fizostygmina może być pomocne w zniesieniu tych objawów.
EnglishSuspension (cloudy) insulin cartridges contain a small bead to assist in mixing.
Wkłady z insuliną w postaci zawiesiny (mętne) zawierają mały koralik ułatwiający mieszanie.
Englishto assist in the development and overall restructuring of the European defence industry;
wspieranie współpracy między Państwami Członkowskimi w dziedzinie uzbrojenia;
EnglishOn that day we will assist in what is an historical moment, one could say.
Możne powiedzieć, że tego dnia będziemy świadkami historycznego wydarzenia.
EnglishOther Member States only have the right to assist in the coordination of this model.
Pozostałe państwa członkowskie mają jedynie prawo do wspierania koordynacji tego modelu.
EnglishThis has to be the best way Europe can assist the Russia of the future.
To z pewnością najlepszy sposób, w jaki Europa może pomóc przyszłej Rosji.
EnglishWe are trying to take practical, pragmatic action to assist part of the Afghan population.
Staramy się podjąć praktyczne, pragmatyczne działania, aby pomóc afgańskiej ludności.
EnglishI am appealing to the Commission to assist in a pragmatic and urgent manner.
Apeluję do Komisji, o pomoc udzieloną w sposób pragmatyczny i pilny.
EnglishThe international community must assist the East Timorese people in these steps.
Wspólnota międzynarodowa musi pomóc społeczeństwu Timoru Wschodniego w podejmowaniu tych kroków.
EnglishIn an overdose, haemodialysis may assist in the removal of voriconazole from the body.
W przypadku przedawkowania hemodializa może być pomocna w usuwaniu worykonazolu z organizmu.
EnglishDo we want the negotiations to assist cooperation between the EU and Russia?
Czy chcemy, by negocjacje pomogły we współpracy między UE a Rosją?
EnglishHowever, the Commission should also assist in this.
Wygląda na to, że taki plan 'powstał, jednak Komisja powinna udzielić w tym zakresie wsparcia.
EnglishOne of the immediate measures to assist the opposition is to overcome the news blackout.
Doraźne instrumenty pomocy dla opozycji to między innymi zniesienie blokady informacyjnej.
EnglishNot only aid but trade was the answer, as a short-term measure to assist.
Odpowiedzią były nie tylko środki pomocowe, lecz również krótkofalowe rozwiązanie handlowe.
EnglishWe need to have more tools at our disposal to assist Member States.
Aby pomóc państwom członkowskim musimy mieć do dyspozycji więcej narzędzi.