EN

assignments {liczba mnoga}

volume_up
assignments (też: businesses, jobs, missions, requests, tasks)
I hired kids to do my accounting assignments in university for 13 consecutive assignments.
Wynajęte dzieciaki odrabiały za mnie zadania z księgowości, 13 zadań z rzędu.
And kids are working in countless group assignments.
Dzieciaki wykonują niezliczone zadania grupowe.
assignments (też: missions)
volume_up
misje {niemęskoos.}
assignments
assignments

Przykłady użycia - "assignments" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishI hired kids to do my accounting assignments in university for 13 consecutive assignments.
Wynajęte dzieciaki odrabiały za mnie zadania z księgowości, 13 zadań z rzędu.
EnglishSo this is where experts come in and they make basic anatomic assignments.
To tu wkraczają eksperci i wykonują podstawowe badania anatomiczne.
EnglishI did internships in college, I was building things, and I also had to learn how to do assignments.
Na studiach robiłam staże. ~~~ Budowałam różne rzeczy.
EnglishOne of the assignments for a year was to work with in-vitro meat.
EnglishI've been handing out assignments and the kids turn them in.
EnglishBR: Yeah, so you can imagine, a task like this -- this is another one of those assignments that the kitchen staff hated us for.
BR: Zadanie tego typu jest kolejnym z tych, za które personel kuchenny nas nienawidzi.
EnglishAnd kids are working in countless group assignments.
EnglishBut still it was a real footrace against the other volunteers to get to the captain in charge to find out what our assignments would be.
Musiałem szybciej od innych dostać się do dowódcy, żeby dostać zadanie.
EnglishThe Commissioner just said that he wanted to talk to regions of this type about specific assignments, let us call them.
Pan komisarz powiedział przed chwilą, że chciał omówić z tego rodzaju regionami kwestię tzw. specjalnych zadań.
EnglishFrom 1995 to 2000, she had regular assignments at the Deutsches Schauspielhaus in Hamburg as well as in Bonn, Hanover and Cologne.
W latach 1995-2000 regularnie pracowała w Deutsches Schauspielhaus w Hamburgu, jak również w Kolonii, Bonn i Bremie.
EnglishThey understand where to make these assignments.
EnglishIn some countries it is short, with assignments lasting around 10 days, in France, for example; less than a week, in Spain; or around 20 days in Finland.
W niektórych państwach jest to krótki okres wynoszący około 10 dni - jak we Francji; w Hiszpanii nie przekracza on tygodnia, a w Finlandii wynosi około 20 dni.
EnglishFrom the start of their assignments, temporary workers will receive the same pay as people recruited directly by the user enterprise to do the same job.
Od początku zatrudnienia pracownicy tymczasowi będą otrzymywać takie same wynagrodzenie jak osoby zatrudniane bezpośrednio przez to same przedsiębiorstwo na takie same stanowisko.
EnglishThroughout their assignments, these workers will henceforth be covered by the same working conditions as those who are recruited directly by the company to the same post.
Przez cały okres pracy tymczasowej będą oni korzystali z tych samych warunków pracy, co pracownicy zatrudniani na tym samym stanowisku bezpośrednio przez przedsiębiorstwo.
EnglishShe has a very challenging job in which she has to represent the European Union, so of course she has more travel assignments than most of the members of the Commission.
Ma niezwykle ambitne zadanie, które wymaga od niej reprezentowania Unii Europejskiej i z tego oczywistego względu ma więcej obowiązków wyjazdowych niż większość członków Komisji.