EN

assessable {przymiotnik}

volume_up

Przykłady użycia - "assessable" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIn the combination therapy bleomycin is also of value, even though the evidence of the sole contribution of bleomycin is not assessable.
Nawet jeśli nie można ocenić wkładu samej bleomycyny, jest ona ważną składową leczenia skojarzonego.
EnglishOne or more viral protease mutations at amino acid positions 30, 35, 36, 46, 71, 77 and 88 were detected in > 10 % of patients with assessable isolates.
U > 10 % chorych, od których uzyskano szczepy nadające się do oceny, wykryto jedną lub więcej mutacji proteazy wirusowej w pozycji aminokwasów:
EnglishOne or more viral protease mutations at amino acid positions 30, 35, 36, 46, 71, 77 and 88 were detected in > 10 % of patients with assessable isolates.
U > 10 % pacjentów, od których uzyskano szczepy nadające się do oceny, wykryto jedną lub więcej mutacji proteazy wirusowej w pozycji aminokwasów:

Synonimy (angielski) dla "assessment":

assessment