EN

assertions {liczba mnoga}

volume_up
assertions (też: allegations, claims, statements)
Their assertions constitute the naked lies, fabrications and figments of injured Hungarian nationalism.
Ich twierdzenia to widoczne gołym okiem kłamstwa, zmyślenia i wytwory wyobraźni zranionego węgierskiego nacjonalizmu.
That the truth consists of hard to vary assertions about reality is the most important fact about the physical world.
Prawda która zawiera trudne do zmienienia twierdzenia o rzeczywistości jest najważnijszym faktem o świecie fizycznym.
Let us stop making these assertions, which overshoot the mark, and let us feel a sense of gratification at the result that we have achieved.
Przestańmy wygłaszać takie chybione twierdzenia i pozwólmy sobie odczuć satysfakcję z osiągniętych rezultatów.
assertions (też: feedback, opinions)
volume_up
opinie {niemęskoos.}

Przykłady użycia - "assertions" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIt does not contain any facts or arguments to support the assertions made.
Nie zawiera ono żadnych faktów czy argumentów na poparcie zawartych w nim tez.
EnglishI would like to underline various facts regarding these assertions by the current regime.
Chciałabym zwrócić uwagę na różne fakty w kontekście tych twierdzeń obecnego reżimu.
EnglishMr Helmer's frequent repetition of his assertions does not make them correct.
Częste powtarzanie przez pana posła Helmera jego twierdzeń nie oznacza, że są one prawidłowe.
EnglishI would like to give you an example where the reality contradicts the assertions being made.
Przedstawię wam przykład na to, jak rzeczywistość zaprzecza czynionym tu zapewnieniom.
EnglishSome of your other assertions, Mr Cappato, are incorrect.
Niektóre z wygłoszonych przez pana stwierdzeń, panie pośle Cappato, są błędne.
EnglishI completely reject assertions that we are doing little in the way of more profound measures.
Całkowicie odrzucam stwierdzenia, że niewiele czynimy w kwestii wprowadzenia szerszego zakresu środków.
EnglishThis is one of the assertions Russian diplomats love to make.
To jest jedno z ulubionych zdań rosyjskich dyplomatów.
EnglishUltimately, despite constant assertions to the contrary, this would, of course, set a precedent.
W końcu mimo nieustannych zapewnień, że sytuacja przedstawia się inaczej, to stanowiłoby oczywisty precedens.
EnglishIf Mr Orlov believes that the Sakharov prize is a mandate for injudicious assertions, he is mistaken.
Jeśli pan Orłow sądzi, że Nagroda im. Sacharowa daje prawo do nieroztropnych twierdzeń, to jest w błędzie.
EnglishAfter the assertions that have been made, be patient.
Po stwierdzeniach, które tu padły, proszę o cierpliwość.
EnglishTheir assertions constitute the naked lies, fabrications and figments of injured Hungarian nationalism.
Ich twierdzenia to widoczne gołym okiem kłamstwa, zmyślenia i wytwory wyobraźni zranionego węgierskiego nacjonalizmu.
EnglishThat the truth consists of hard to vary assertions about reality is the most important fact about the physical world.
Prawda która zawiera trudne do zmienienia twierdzenia o rzeczywistości jest najważnijszym faktem o świecie fizycznym.
EnglishObviously I am bound to refute his assertions.
EnglishThe EP resolution of 2008 describes this situation accurately but it must be said that the optimistic assertions are out of place.
Rezolucja PE z 2008 roku dokładnie opisuje tę sytuację, ale należy stwierdzić, że optymizm jest nie na miejscu.
EnglishLet us stop making these assertions, which overshoot the mark, and let us feel a sense of gratification at the result that we have achieved.
Przestańmy wygłaszać takie chybione twierdzenia i pozwólmy sobie odczuć satysfakcję z osiągniętych rezultatów.
EnglishIt is imperative that we should avoid simplistic assertions that these atrocious killings are the results of religious hatred alone.
Musimy bezwzględnie unikać nadmiernie uproszczonych twierdzeń, że te potworne morderstwa są wynikiem samej tylko nienawiści religijnej.
EnglishDespite your assertions, you are not interested in saving lives, rather you are interested in directing fines into the coffers of the Member States.
Pomimo waszych zapewnień nie interesuje was ratowanie życia, ale raczej nabijanie kabzy państwom członkowskich pieniędzmi z kar.
EnglishI firmly reject the assertions of those who believe that parliamentary ratification is imperfect or less democratic than a referendum.
Zdecydowanie odrzucam twierdzenia tych, którzy twierdzą, że ratyfikacja parlamentarna jest niedoskonała lub mniej demokratyczna niż referendum.
EnglishHis productions were self-assertions, they contained the knowledge that adults often want far more from children than children want from adults.
Inscenizacje Fiedlera były samopotwierdzeniami, w których tkwiła wiedza, iż dorośli często dużo więcej domagają się od dzieci, niż odwrotnie.
EnglishSeriously, however, I should like, if I may, to deny the assertions of all those who thought that there were structural disagreements between Germany and France.
A poważnie, chcę zaprzeczyć opiniom wszystkich tych, którzy uważają, że między Francją a Niemcami doszło do poważnych nieporozumień.

Synonimy (angielski) dla "assertion":

assertion
assertiveness
assertive