EN

assertion {rzeczownik}

volume_up
As I have said before, this is about the full assertion and exercise of the four basic freedoms on which the EU is founded.
Jak już powiedziałem, chodzi o pełne zapewnienie czterech podstawowych swobód tworzących podwaliny UE oraz korzystanie z nich.
The Stockholm Programme emphasises the assertion of these rights, especially in the areas of justice and security.
W programie sztokholmskim położono nacisk na zapewnienie tych praw, zwłaszcza w obszarze sprawiedliwości i bezpieczeństwa.
We have no good reason to dispute the Government's firm assertion that its troops have not fired on no-fire zones and will not do so.
Nie mamy powodu, aby kwestionować zdecydowane zapewnienie rządu, że jego wojska nie ostrzelały i nie będą ostrzeliwać strefy bezpieczeństwa.
First of all, the assertion that the number of cases of eavesdropping has doubled.
Po pierwsze, twierdzenie, że liczba przypadków podsłuchiwania podwoiła się.
I also reject the assertion that the European Parliament has not proposed a flexible model.
Odrzucam także twierdzenie, iż Parlament Europejski nie zaproponował elastycznego modelu.
I reject Mr Martin's assertion and, in my opinion, he should withdraw it.
Odrzucam twierdzenie pana posła Martina i uważam, że powinien je wycofać.

Przykłady użycia - "assertion" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishFirst of all, the assertion that the number of cases of eavesdropping has doubled.
Po pierwsze, twierdzenie, że liczba przypadków podsłuchiwania podwoiła się.
EnglishI reject Mr Martin's assertion and, in my opinion, he should withdraw it.
Odrzucam twierdzenie pana posła Martina i uważam, że powinien je wycofać.
EnglishI also reject the assertion that the European Parliament has not proposed a flexible model.
Odrzucam także twierdzenie, iż Parlament Europejski nie zaproponował elastycznego modelu.
EnglishBut how many of you would be able to make a confident assertion about a piece of classical music?
Ale jak wielu z was byłoby w stanie dokonać przekonującego stwierdzenia o utworze muzyki klasycznej?
EnglishI therefore ask it again: on what do you base this assertion?
Zatem pytam ponownie: co jest podstawą takiego stwierdzenia?
EnglishA vein of national self-assertion can certainly be detected here.
Można oczywiście dopatrzyć się tu narodowej buty.
EnglishWe are, fortunately, moving towards self-assertion.
Na szczęście zmierzamy w kierunku zaznaczenia swojej obecności.
EnglishOne example is the assertion that climate change should become a priority in development assistance.
Jednym z przykładów jest twierdzenie, że zmiany klimatyczne powinny stać się priorytetem pomocy rozwojowej.
EnglishThe assertion made by both Mr Belet and Mrs Van Brempt thus does not fit in with the timeline.
Dlatego też zapewnienia zarówno ze strony pana komisarza Beleta, jak i pani komisarz Van Brempt nie pasują do dat.
EnglishThe word 'rules' makes the meaning a bombastic assertion.
Słowo "rules” daje wyraz patetycznemu stwierdzeniu.
EnglishI also support the rapporteur in his assertion that none of this should hold back railway expansion.
Popieram także pana sprawozdawcę odnośnie do twierdzenia, że nic z tego nie powinno powstrzymywać ekspansji kolei.
EnglishTherefore I cannot accept the assertion that the Council is not paying enough attention to Bosnia Herzegovina.
W związku z tym nie mogę zgodzić się ze stwierdzeniem, że Rada nie poświęca Bośni i Hercegowinie wystarczającej uwagi.
EnglishThis finding reinforces X's assertion that…
EnglishIt is therefore difficult to agree with the assertion that reproductive health should be a priority in development policy.
Trudno zatem się zgodzić ze stwierdzeniem, że priorytetem polityki rozwojowej powinno być zdrowie reprodukcyjne.
EnglishThe Stockholm Programme emphasises the assertion of these rights, especially in the areas of justice and security.
W programie sztokholmskim położono nacisk na zapewnienie tych praw, zwłaszcza w obszarze sprawiedliwości i bezpieczeństwa.
EnglishWe also reject the assertion that the West did nothing to bring about change in what was then the Soviet-ruled part of Europe.
Odrzucamy także stwierdzenie, że Zachód nie zrobił nic, by zmienić coś w ówczesnej części Europy rządzonej przez Sowietów.
EnglishAs I have said before, this is about the full assertion and exercise of the four basic freedoms on which the EU is founded.
Jak już powiedziałem, chodzi o pełne zapewnienie czterech podstawowych swobód tworzących podwaliny UE oraz korzystanie z nich.
EnglishI agree with the Matias report's assertion that patients must have absolute certainty as to the quality of the medicines they take.
Popieram zawarte w sprawozdaniu pani poseł Matias stwierdzenie, że pacjenci muszą mieć stuprocentową pewność co do jakości stosowanych leków.
EnglishWe have no good reason to dispute the Government's firm assertion that its troops have not fired on no-fire zones and will not do so.
Nie mamy powodu, aby kwestionować zdecydowane zapewnienie rządu, że jego wojska nie ostrzelały i nie będą ostrzeliwać strefy bezpieczeństwa.
EnglishYou should publicly withdraw the Czech Presidency's outrageous assertion that whoever does not accept the Treaty of Lisbon should leave the Union.
Powinien pan publicznie wycofać się ze skandalicznego stwierdzenia, że kto nie przyjmie traktatu z Lizbony powinien odejść z Unii.

"assertion base" - polskie tłumaczenie

volume_up
assertion base
Polish
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

"assertion of authority" - polskie tłumaczenie

volume_up
assertion of authority
Polish
Więcej chevron_right

"assertion of power" - polskie tłumaczenie

volume_up
assertion of power
Polish
Więcej chevron_right

Synonimy (angielski) dla "assertion":

assertion
assertiveness
assertive