EN

assembled {przymiotnik}

volume_up
assembled (też: accrued, gathered, amassed, herded)
European citizens and the European Parliament assembled here today expect a great many things from the French Presidency.
Mieszkańcy Europy oraz zgromadzony tu dzisiaj Parlament Europejski oczekują od prezydencji francuskiej wielu rzeczy.
assembled (też: aggregate, collected, attendant)

Przykłady użycia - "assembled" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

English(Laughter) So I made series of images, cuttings, and I assembled them in portfolios.
(Śmiech) Zrobiłam więc serię obrazów, wycinków i zebrałam je w portfolia.
EnglishAnd we get this wordscape, except now words are not assembled in my living room.
W ten sposób otrzymujemy wordscape, z wyjątkiem tego, że słowa nie są teraz gromadzone w moim salonie.
EnglishThen, last week, bankers from around the EU assembled for Eurofi, discussing Basel III.
W zeszłym tygodniu bankowcy z całej UE spotkali się na forum Eurofi, by przedyskutować Bazyleę III.
EnglishWe're still doing it, with all of the genius assembled in this room.
Wciąż to robimy, z całym tym geniuszem zebranym w tym pokoju.
EnglishEach cartridge is assembled into a disposable pen-injector (pen).
Każdy wkład umieszczony jest w jednorazowym wstrzykiwaczu.
EnglishAnd when they were assembled with the elders, and had taken counsel, they gave much money unto the soldiers,
Którzy zgromadziwszy się z starszymi, i naradziwszy się, dali niemało pieniędzy żołnierzom,
EnglishAnd there was no water for the congregation: and they assembled themselves together against Moses and against Aaron.
A gdy lud nie miał wody, zebrali się przeciw Mojżeszowi, i przeciw Aaronowi.
EnglishThis is a 370-dollar shelter that can be easily assembled.
Oto schronienie za 370 dolarów. ~~~ Proste do złożenia.
EnglishThen these men assembled together, and found Daniel making petition and supplication before his God.
Tedy oni mężowie zgromadziwszy się, a znalazłszy Danijela modlącego się i prośby wylewającego do Boga swego,
EnglishIn another South Indian village, these boys here had assembled a video camera and were trying to take the photograph of a bumble bee.
W innej wiosce na południu ci chłopcy złożyli aparat i robili zdjęcia trzmielowi.
EnglishThese are virus-assembled nanowires. ~~~ When you shine light on them, you can see them bubbling.
Są to nanoprzewody zgromadzone za pomocą wirusów Kiedy się skieruje na nie strumień światła widać jak puszczają bąbelki.
EnglishThen these presidents and satraps assembled together to the king, and said thus unto him, King Darius, live for ever.
Tedy oni książęta i starostowie zgromadzili się do króla, i tak mu rzekli: Daryjuszu królu, żyj na wieki
EnglishI assembled this team of 29 people from 10 nations.
EnglishLet all the nations be gathered together, and let the peoples be assembled: who among them can declare this, and show us former things?
Wszystkie narody niech się społu zejdą, i niech się zgromadzą ludzie.
EnglishBe thou prepared, yea, prepare thyself, thou, and all thy companies that are assembled unto thee, and be thou a guard unto them.
Gotuj się, a wypraw się, ty i wszystkie półki twoje, które się zebrały do ciebie, a bądź stróżem ich.
EnglishThe following supplies should be assembled:
Należy zaopatrzyć się w następujące produkty:
EnglishSo in front of your eyes, this part just self-assembled.
EnglishEuropean citizens and the European Parliament assembled here today expect a great many things from the French Presidency.
Mieszkańcy Europy oraz zgromadzony tu dzisiaj Parlament Europejski oczekują od prezydencji francuskiej wielu rzeczy.
Englishhast thou assembled thy company to take the prey?
Izali na rozchwycenie korzyści zebrałeś półki twoje, abyś wybrał srebro i złoto, i zabrał dobytek i majętności, a żebyś zebrał łup wielki?
EnglishWe are in the first year of a new legislative period of the European Parliament and are dealing with a newly assembled Commission.
Trwa pierwszy rok nowego okresu legislacyjnego w Parlamencie Europejskim, mamy też do czynienia z nowym składem Komisji.

"assembled guests" - polskie tłumaczenie

assembled guests
Polish
  • zmontowanymi gośćmi
  • zmontowanych gości
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Synonimy (angielski) dla "assembler":

assembler
assembling
assembly