EN

to assemble [assembled|assembled] {czasownik}

volume_up
to assemble (też: to convey, to collapse)
Sometimes these might self-assemble in your GI system and be augmented in that reality.
Czasem mogą się same złożyć w przewodzie pokarmowym i być tam wspomagane.
Assemble the pen following the instructions for use.
Złożyć pen zgodnie z instrukcją.
Everyone was very excited about this archaeological find, because it meant that they might finally be able to assemble a single dodo skeleton.
Znalezisko wzbudziło powszechne zainteresowanie, bo dzięki niemu można było wreszcie złożyć pojedynczy szkielet dodo.
go ye, assemble all the beasts of the field, bring them to devour.
Idźcież, zbierzcie się wszystkie zwierzęta polne, zejdźci się do żeru.
Assemble yourselves, all ye, and hear; who among them hath declared these things?
Zbierzcie się wszyscy, a słuchajcie.
In that day, saith Jehovah, will I assemble that which is lame, and I will gather that which is driven away, and that which I have afflicted;
Dnia onego, mówi Pan, zgromadzę chromą i wygnaną zbiorę, i onę, którejm był źle uczynił:
to assemble
And so I had to assemble an incredible team around me to help me with this task.
Musiałem zgromadzić niesamowity zespół aby pomógł mi w tym zadaniu.
and assemble thou all the congregation at the door of the tent of meeting.
Jeźli całopalona ofiara jego będzie z rogatego bydła, samca zupełnego ofiarować będzie; u drzwi namiotu zgromadzenia ofiarować go będzie dobrowolnie przed obliczem Pańskiem.
In that day, saith Jehovah, will I assemble that which is lame, and I will gather that which is driven away, and that which I have afflicted;
Dnia onego, mówi Pan, zgromadzę chromą i wygnaną zbiorę, i onę, którejm był źle uczynił:
So as you assemble the chain, you're basically programming it.
Składając ten łańcuch programuje się go.
There are plans for how to create a terror farm where you could actually manufacture and develop all the components and assemble it.
Są plany budowania obiektów terrorystycznych, gdzie można faktycznie wytwarzać i dopracowywać wszystkie komponenty, a potem je składać.
I believe that soon our buildings and machines will be self-assembling, replicating and repairing themselves.
Wierzę, że wkrótce budowle i maszyny będą się same montować, replikując się i naprawiając.
It'll actually begin to digest these wastes and, over the next five days, assemble them into biocomposites.
On zaczyna trawić odpadki i po upływie pięciu dni montuje je w biokompozyty.
How could we have buildings that are low cost and affordable for people who work in a first job, assembling something like an iPhone, but make those buildings energy efficient,
Jak możemy uzyskać budynki, na które mogą sobie pozwolić ludzie mający swą pierwszą pracę, którzy montują iPhone'y? ~~~ Trzeba, by te budynki były energooszczędne,
to assemble (też: to build)
All of which were delivered by flat bed, on a truck, and hand assembled in 48 hours by a team of eight people, only one of whom had ever seen the plans before.
Wszystkie z nich zostały dostarczone płasko na ciężarówce i zmontowane ręcznie w ciągu 48 godzin przez ekipę ośmiu ludzi, z których tylko jeden widział wcześniej instrukcje.
Basically, you make an amplification in the lab, and then you get it to self-assemble into a structure like a battery.
. ~~~ Następnie zaczynają one gromadzić się samodzielnie tworząc struktury podobne do baterii.
to assemble (też: to complete)
to assemble (też: to accumulate)

Przykłady użycia - "to assemble" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAnd so I had to assemble an incredible team around me to help me with this task.
Musiałem zgromadzić niesamowity zespół aby pomógł mi w tym zadaniu.
EnglishSometimes these might self-assemble in your GI system and be augmented in that reality.
Czasem mogą się same złożyć w przewodzie pokarmowym i być tam wspomagane.
EnglishThere's detailed information on how to assemble a nuclear weapon from parts.
Istnieją szczegółowe informacje o składaniu broni nuklearnej z części.
EnglishThe right of religious groups to assemble and practise their religion must be unconditional.
Prawo grup wyznaniowych do gromadzenia się i do praktyk religijnych musi być bezwarunkowe.
Englishgo ye, assemble all the beasts of the field, bring them to devour.
Idźcież, zbierzcie się wszystkie zwierzęta polne, zejdźci się do żeru.
EnglishAnd you can inject these sounds into a sequence that you can assemble into the pattern that you want.
Wybieramy odpowiednią. ~~~ Dźwięki można ułożyć w sekwencję i dowolnie ją modyfikować.
EnglishAnd we can take out the physical product, and ready to use, or to, perhaps, assemble into something else.
Możemy go wyjąć i użyć Możemy go wyjąć i użyć lub np. zamontować do czegoś innego.
EnglishIt'll actually begin to digest these wastes and, over the next five days, assemble them into biocomposites.
On zaczyna trawić odpadki i po upływie pięciu dni montuje je w biokompozyty.
EnglishIt also takes a very great deal of creativity and innovation to assemble funding packages.
Również ogromna doza kreatywności i innowacyjności jest wymagana w przygotowywaniu pakietów finansowania.
EnglishAssemble the additional supplies you will need for your injection.
Należy przygotować inne rzeczy potrzebne do wstrzyknięcia.
EnglishOr perhaps I can assemble one out of dot and dash ice cubes -- ice cube Morse code.
Być może powinnam sformułować ją z kropek i myślników zrobionych z kostek lodu - na kształt lodowego kodu Morse'a.
EnglishIt is convenient to carry, assemble and launch by hand.
Napędzane na baterie, jest ciche i prawie nie zauważalne zauważalne.
EnglishAssemble the supplies you will need for your injection.
Przygotować rzeczy, które będą potrzebne do wykonania zastrzyku.
EnglishAssemble yourselves, all ye, and hear; who among them hath declared these things?
EnglishSo as you assemble the chain, you're basically programming it.
EnglishIn addition to this, Iran, Syria and North Korea are working together to assemble missiles and chemical warheads.
Ponadto Iran, Syria i Korea Północna pracują wspólnie w celu skonstruowania pocisków i głowic chemicznych.
EnglishLet the thing assemble, and you'll get some kind of a circuit.
EnglishIn that day, saith Jehovah, will I assemble that which is lame, and I will gather that which is driven away, and that which I have afflicted;
Dnia onego, mówi Pan, zgromadzę chromą i wygnaną zbiorę, i onę, którejm był źle uczynił:
EnglishAssemble the pen following the instructions for use.
EnglishSetting up for an injection Assemble all of the supplies you will need for an injection on a clean surface:
Przygotowanie do wstrzyknięcia leku Należy przygotować wszystkie składniki niezbędne do wykonania wstrzyknięcia na czystej powierzchni.

"assemble a group" - polskie tłumaczenie

assemble a group
Polish
  • zmontować grupę
  • składanie grupy
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

"assembled guests" - polskie tłumaczenie

assembled guests
Polish
  • zmontowanymi gośćmi
  • zmontowanych gości
Więcej chevron_right

Synonimy (angielski) dla "assembler":

assembler
assembling
assembly