EN

assaulted {przymiotnik}

volume_up
assaulted (też: compromised)
assaulted

Przykłady użycia - "assaulted" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAs we debate these extremely serious matters, women are being assaulted.
W chwili, gdy rozmawiamy na te niezmiernie poważne tematy, kobiety padają ofiarą napaści.
EnglishShe assaulted two agents who were trying to tape off the body.
Ona zaatakowała dwóch agentów, którzy próbowali okleić taśmą ciało
EnglishShe was actually sexually assaulted in boot camp and went on to co-organize a group called the Service Women's Action Network.
Doświadczyła napaści seksualnych w obozie i zajęła się współorganizacją grupy zwanej Sieć Służby Akcji Kobiet
English(HU) Madam President, in the province of Vojvodina in Slobodan Milošević's country, Serbia, Hungarians continue to be assaulted.
(HU) Pani przewodnicząca! W prowincji Wojwodina, w Serbii - kraju Slobodana Miloševića - Węgrzy są celem napaści.
EnglishHey, he assaulted me, man.
EnglishWhen an usher is physically assaulted here, when an usher is punched here, only one thing is possible: the Member who has done this must be identified!
Gdy w tym miejscu fizycznie atakuje się woźnego, uderza się woźnego, należy uczynić tylko jedno - wskazać posła, który się tego dopuścił.
EnglishThere was recently a case in Ireland of a young girl with Downs Syndrome who had been sexually assaulted, and yet a judge decided she was not competent to tell the truth to the jury.
Ostatnio w Irlandii toczyła się sprawa młodej dziewczyny z zespołem Downa, która była wykorzystywana seksualnie, a sędzia uznał, że nie jest ona w stanie zeznać prawdy.