"aspirin" po polsku

EN

"aspirin" - polskie tłumaczenie

EN

aspirin {rzeczownik}

volume_up
1. Medycyna
2. Znak firmowy
This corresponds to a relative reduction in risk of 9 % compared with aspirin.
Oznacza to zmniejszenie ryzyka o 9 % w porównaniu z aspiryną.
It is recommended that treatment with Efient and aspirin continue for up to a year.
Zaleca się, aby kontynuować leczenie preparatem Efient i aspiryną przez okres do 1 roku.
certain painkillers or anti-inflammatory medicines (e.g. aspirin, ibuprofen, corticosteroids),
leków przeciwbólowych lub przeciwzapalnych (t. j. aspiryna, ibuprofen, kortykosteroidy),

Przykłady użycia - "aspirin" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Englishpropoxyphene, salicylates (such as aspirin, used to relieve pain and lower fever)
pentoksyfilina, propoksyfen, salicylany (takie jak kwas acetylosalicylowy stosowany w
EnglishAspirin and other non-steroidal anti-inflammatory medicines (NSAIDs) (including
Kwas acetylosalicylowy i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) mogą podrażniać
EnglishPlavix was more effective than aspirin at preventing new ischaemic events.
Plavix był bardziej skuteczny od aspiryny w zapobieganiu incydentom niedokrwiennym.
EnglishIscover was more effective than aspirin at preventing new ischaemic events.
Iscover był bardziej skuteczny od aspiryny w zapobieganiu incydentom niedokrwiennym.
Englishpentoxifylline, propoxyphene, salicylates (such as aspirin, used to relieve pain and
pentoksyfilina, propoksyfen, salicylany (takie jak kwas acetylosalicylowy stosowany w
EnglishIt is recommended that treatment with Efient and aspirin continue for up to a year.
Zaleca się, aby kontynuować leczenie preparatem Efient i aspiryną przez okres do 1 roku.
EnglishIn the population not using low-dose aspirin, the incidence of POBs was 14/ 6950 patients
W populacji nie stosującej małych dawek aspiryny, częstość występowania POB wynosiła
EnglishAll of the patients also received aspirin, with or without clopidogrel.
Wszyscy pacjenci otrzymywali także aspirynę, z klopidogrelem lub bez niego.
EnglishUse of gastroprotective agents and low dose aspirin were permitted in the studies.
Podczas badań dozwolone było stosowanie leków gastroprotekcyjnych oraz aspiryny w małej dawce.
EnglishIt is given with other medicines (aspirin, heparin) that prevent blood clots.
Preparat podaje się wraz z innymi lekarstwami zapobiegającymi zakrzepom (aspiryna, heparyna).
EnglishNon-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) including aspirin ≥ 3 g/ day:
Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), w tym kwas acetylosalicylowy w dawce ≥ 3 g na dobę:
EnglishAdditional anti-platelet therapy utilised in the study included aspirin and clopidogrel.
Jako dodatkowe leczenie przeciwzakrzepowe w badaniu były stosowane aspiryna i klopidogrel.
EnglishIn the population not using low-dose aspirin, the incidence of MI events was 14/ 6950 patients
W populacji nie stosującej małej dawki aspiryny, częstość występowania zawału mięśnia
EnglishClopidogrel BMS was more effective than aspirin at preventing new ischaemic events.
Preparat Clopidogrel BMS był bardziej skuteczny od aspiryny w zapobieganiu stanom niedokrwiennym.
EnglishThis corresponds to a relative reduction in risk of 9 % compared with aspirin.
Oznacza to zmniejszenie ryzyka o 9 % w porównaniu z aspiryną.
Englishcertain painkillers or anti-inflammatory medicines (e.g. aspirin, ibuprofen, corticosteroids),
leków przeciwbólowych lub przeciwzapalnych (t. j. aspiryna, ibuprofen, kortykosteroidy),
EnglishAllergy is more common in those people who are allergic to aspirin.
Reakcje alergiczne występują częściej u osób nadwrażliwych na aspirynę.
Englishpentoxifylline, propoxyphene, salicylates (such as aspirin, used to relieve pain and lower fever),
pentoksyfilina, propoksyfen, salicylany (takie jak kwas acetylosalicylowy stosowany w
EnglishTamiflu can be taken with paracetamol, ibuprofen or acetylsalicylic acid (Aspirin).
Tamiflu można przyjmować razem z paracetamolem, ibuprofenem lub kwasem acetylosalicylowym (aspiryna).
EnglishAngiox was most effective in patients who also took aspirin and clopidogrel.
Preparat Angiox okazał się najskuteczniejszy u pacjentów przyjmujących także aspirynę i klopidogrel.

"aspiring actor" - polskie tłumaczenie

volume_up
aspiring actor
Polish
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

"aspiring actress" - polskie tłumaczenie

volume_up
aspiring actress
Polish
Więcej chevron_right

"aspiring artist" - polskie tłumaczenie

volume_up
aspiring artist
Polish
Więcej chevron_right

Synonimy (angielski) dla "aspirin":

aspirin