"asphalt" po polsku

EN

"asphalt" - polskie tłumaczenie

PL
volume_up
asphalt rejuvenator {rzecz.}
EN

asphalt {rzeczownik}

volume_up
Now most environmentalists don't say growth is good, because, in our lexicon, asphalt is two words: assigning blame.
Większość ekologów nie mówi, że rozwój jest dobry, ponieważ w naszym leksykonie asfalt oznacza dwa słowa: przypisywanie winy.
And Andy and his team discovered that they were going to spend 200 million of those dollars on asphalt to surround the schools themselves.
Andy i jego zespół odkryli, że wystarczy wydać 200 milionów z tej puli na asfalt, który otacza szkoły.
But if we look at asphalt as our growth, then we realize that all we're doing is destroying the planetary's fundamental underlying operating system.
Ale jeśli spojrzymy na asfalt jako na nasz rozwój, zrozumiemy, że wszystko, co robimy, to niszczenie fundamentalnego, podstawowego systemu operacyjnego planety.

Przykłady użycia - "asphalt" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThose are called the asphaltenes; they're an ingredient in asphalt.
To są asfalteny, które są składnikiem asfaltu.
EnglishAnd Andy and his team discovered that they were going to spend 200 million of those dollars on asphalt to surround the schools themselves.
Andy i jego zespół odkryli, że wystarczy wydać 200 milionów z tej puli na asfalt, który otacza szkoły.
EnglishNow most environmentalists don't say growth is good, because, in our lexicon, asphalt is two words: assigning blame.
Większość ekologów nie mówi, że rozwój jest dobry, ponieważ w naszym leksykonie asfalt oznacza dwa słowa: przypisywanie winy.
EnglishIn the former Eastern Europe, the new Member States, the EU is pursuing a veritable asphalt policy with gigantic motorway subsidies.
W nowych państwach członkowskich regionu Europy Wschodniej UE inwestuje ogromne pieniądze w dofinansowywanie budowy autostrad.
EnglishFor this reason, Germany, for example, has undertaken to limit the amount of land sealed under concrete and asphalt each day to 30 hectares from 2020.
Z tego powodu np. Niemcy podjęły się ograniczenia terenów pokrywanych codziennie betonem i asfaltem do 30 hektarów poczynając od 2020 roku.
EnglishBut if we look at asphalt as our growth, then we realize that all we're doing is destroying the planetary's fundamental underlying operating system.
Ale jeśli spojrzymy na asfalt jako na nasz rozwój, zrozumiemy, że wszystko, co robimy, to niszczenie fundamentalnego, podstawowego systemu operacyjnego planety.
Englishthirdly, that the time has come for us to talk about smart development, about money which also goes into brains and not just into asphalt and cement.
po trzecie, przyszedł czas, byśmy porozmawiali o mądrym rozwoju, o pieniądzach, które są przeznaczane także na rozwój intelektualny, a nie tylko na asfalt i cement.
EnglishTherefore, we should already be thinking about how to avoid accidents involving hybrid cars, because the only noise they make is the sound of their tyres running on the asphalt.
Dlatego już dziś należy się zastanowić, w jaki sposób można uniknąć wypadków z udziałem samochodów hybrydowych, których jedynym emitowanym dźwiękiem jest odgłos tarcia opon o asfalt.

Synonimy (angielski) dla "asphalt":

asphalt