"aspen" po polsku

EN

"aspen" - polskie tłumaczenie

PL
PL
EN

aspen {przymiotnik}

volume_up
aspen

Przykłady użycia - "aspen" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAnd sometimes you can see them at vacation places like Jackson Hole or Aspen.
I czasami spotyka się je w ośrodkach wakacyjnych jak Jackson Hole czy Aspen.
EnglishThis is clonal colony of Quaking Aspen trees, living in Utah, that is literally 80,000 years old.
To kolonia klonalna osiki w Utah, To kolonia klonalna osiki w Utah, która ma 80 000 lat.
EnglishAnd here is the stream, and the aspen and the alder and the willow.
EnglishI went to Aspen recently and stumbled into this song.
Byłem ostatnio w Aspen i usłyszałem taką piosenkę.
EnglishHas anyone ever been to Aspen, Colorado?
Czy ktoś z was był kiedykolwiek w Aspen w stanie Kolorado?
EnglishMoreover, we realized that you can start out as being a beaver specialist, but you can look up what an aspen needs.
Co więcej, odkryliśmy, że zaczynając jako specjaliści od bobrów, dochodzimy do badania, czego potrzeba topolom.
EnglishAn aspen needs fire and dry soils.
English♫ Black men go to Aspen
EnglishSo I'm not going to go on until every single person in this room, downstairs and in Aspen, and everybody else looking, will come to love and understand classical music.
Więc ja nie poddam się, dopókiwszyscy w tej sali, tam na dole i w Aspen, każdy, który nas ogląda pokocha i zrozumie muzykę klasyczną.
EnglishAnd in the final session, at the Aspen Institute, we had them all sign an open letter to the Kohl government, at the time, requesting that they participate in the OECD convention.
I podczas ostatniego spotkania w Aspen Institute wszyscy podpisali list otwarty do rządu Kohla prosząc o udział w kongresie państw OECD.
EnglishWe had here in Berlin, at the Aspen Institute on the Wannsee, we had sessions with about 20 captains of industry, and we discussed with them what to do about international bribery.
Mieliśmy tutaj w Berlinie w Aspen Institute w Wannsee sesję z 20 osobami ze świata biznesu i dyskutowaliśmy o tym, co zrobić z międzynarodową korupcją.
EnglishThe girl on the video, Jen Hudak, just won the Superpipe in Aspen just nine months after having destroyed her knee, as you see in the other image -- and having a paste graft to that knee.
Dziewczyna na filmie, Jen Hudak, wygrała niedawno Superpipe w Aspen, ledwo 9 miesięcy po zniszczeniu kolana, co widać na zdjęciu, i po pokryciu go pastą z komórkami macierzystymi.