EN

asleep {przymiotnik}

volume_up

Przykłady użycia - "asleep" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Englishdrowsiness, difficulties to fall asleep (insomnia), nervousness, vertigo,
senność, trudności w zasypianiu (bezsenność), nerwowość, zawroty głowy pochodzenia
Englishand the tombs were opened; and many bodies of the saints that had fallen asleep were raised;
I groby się otwierały, a wiele ciał świętych, którzy byli zasnęli, powstało:
EnglishDifficulty breathing while asleep, called sleep apnoea, should be examined by a specialist.
Pacjent, u którego występują trudności w oddychaniu podczas snu, zwane bezdechem sennym,
EnglishBut now hath Christ been raised from the dead, the firstfruits of them that are asleep.
Lecz teraz Chrystus z martwych wzbudzony jest i stał się pierwiastkiem tych, którzy zasnęli.
EnglishIf you feel very drowsy or find that you fall asleep suddenly, please contact your doctor (see
Jeśli u pacjenta wystąpi znaczna senność lub nagłe zasypianie, należy skontaktować się z
EnglishNeupro may make you feel very drowsy, and you may fall asleep very suddenly.
Neupro może powodować znaczną senność oraz nagłe zasypianie.
EnglishEntacapone taken with levodopa may cause drowsiness and may cause you to sometimes suddenly fall asleep.
Entakapon przyjmowany z lewodopą może wywoływać senność i czasami nagłe zaśnięcie.
EnglishSome studies also looked at the time spent asleep and sleeping patterns.
W kilku badaniach analizowano również czas snu i wzorce snu.
Englishfind yourself suddenly falling asleep, or if you feel very drowsy.
u pacjenta występują epizody nagłego snu lub uczucie senności.
EnglishSonata is used for the treatment of adults with insomnia who have difficulty falling asleep.
Preparat Sonata stosuje się w leczeniu pacjentów z bezsennością, którzy mają trudności z zasypianiem.
EnglishZerene is used for the treatment of adults with insomnia who have difficulty falling asleep.
Preparat Zerene stosuje się w leczeniu pacjentów z bezsennością, którzy mają trudności z zasypianiem.
EnglishIt is, moreover, absurd, not to include on-call duty that can be spent asleep as working time.
Co więcej, niewliczanie do czasu pracy czasu dyżuru w miejscu pracy, który można przespać, jest bzdurą.
EnglishAnd the Egyptian who was tending the beer fell asleep in the hot, Egyptian sun, and it turned into bread.
Egipcjanin, który warzył piwo, zasnął w gorącym, egipskim słońcu i zamieniło się ono w chleb.
EnglishSonata is indicated for the treatment of patients with insomnia who have difficulty falling asleep.
Preparat Sonata wskazany jest w leczeniu pacjentów z bezsennością, mających trudności z zasypianiem.
EnglishZerene is indicated for the treatment of patients with insomnia who have difficulty falling asleep.
Preparat Zerene wskazany jest w leczeniu pacjentów z bezsennością, mających trudności z zasypianiem.
EnglishI was asleep in bed, and I heard this neat trumpety sound, and...
Spałem sobie, gdy usłyszałem to ciekawe trąbienie i...
EnglishExcessive daytime sleepiness and suddenly falling asleep
Nadmierna senność w ciągu dnia oraz epizody nagłego zasypiania
EnglishWe pull them out, put them in the fridge, and they fall asleep.
Wyciągamy je, wkładamy do lodówki i one zasypiają.
EnglishAnd behold, there arose a great tempest in the sea, insomuch that the boat was covered with the waves: but he was asleep.
A oto się wzruszenie wielkie stało na morzu, tak iż się łódź wałami okrywała; a on spał.
EnglishThen they also that are fallen asleep in Christ have perished.
Zatem i ci poginęli, którzy zasnęli w Chrystusie.

Synonimy (angielski) dla "asleep":

asleep
sound asleep
fast asleep