"to ask out" po polsku

EN

"to ask out" - polskie tłumaczenie

EN

to ask out {czasownik}

volume_up
to ask out
volume_up
zaprosić {czas. dk} (na wyjście, randkę)
to ask out
volume_up
zapraszać {czas. ndk} (na wyjście, randkę)

Przykłady użycia - "to ask out" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWhat is it that we have every right to ask of ourselves, out of our shared humanity and out of the human spirit?
Czego mamy pełne prawo wymagać od siebie, przez wzgląd na człowieczeństwo i z głębi ludzkiego ducha?
EnglishI would ask him to point out to the House where the United Kingdom is in breach of its treaty obligations.
Chciałbym go poprosić o przedstawienie Izbie, w którym miejscu Wielka Brytania narusza postanowienia traktatu.
EnglishMr President, on a point of order, I would ask you to carry out a survey of who is being allowed in on Catch-the-Eye and who is not.
Panie Przewodniczący! Mam wniosek w sprawie przestrzegania Regulaminu.
EnglishI don't ask you out for lunch.
EnglishGiven that simplification is directly linked to transparency, I will take advantage of the Commissioner's presence in plenary to ask him a question out of context.
Zważywszy, że uproszczenie WPR jest bezpośrednio powiązane z przejrzystością, wykorzystam obecność pana komisarza na sesji plenarnej, aby zadać mu pytanie niezwiązane z tematem.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to ask out"

out przysłówek
out wykrzyknik
Polish
out rzeczownik
Polish
to work out czasownik
to come out czasownik