"to ask a question" po polsku

EN

"to ask a question" - polskie tłumaczenie

EN

to ask a question {czasownik}

volume_up
to ask a question
Could I also ask a question about the political capacity of the European Union?
Pragnę także zadać pytanie o polityczną zdolność Unii Europejskiej?
(DE) I would like to ask a question about a different type of discrimination.
(DE) Chciałbym zadać pytanie dotyczące innego rodzaju dyskryminacji.
So I want to ask a question: What should culture in the 21st century look like?
Chcę zatem zadać pytanie: Jak powinna wyglądać kultura XXI wieku?

Przykłady użycia - "to ask a question" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishLet us, however, ask this question: what if we settle these immigrants in Europe?
Zadajmy sobie jednak pytanie: co, jeśli osiedlimy tych imigrantów w Europie?
EnglishI should like, firstly, to ask a question and, secondly, to adopt a political position.
Po pierwsze, chciałam zadać pytanie, a po drugie, zająć stanowisko polityczne.
English(DE) Madam President, thank you very much for giving me the opportunity to ask a question.
(DE) Pani Przewodnicząca! Dziękuję bardzo za danie mi możliwości zadania pytania.
EnglishMr van der Stoep, as far as I am concerned you may ask your question.
Panie Pośle van der Stoep! Jeśli o mnie chodzi, to może Pan zadać to pytanie.
EnglishCould I also ask a question about the political capacity of the European Union?
Pragnę także zadać pytanie o polityczną zdolność Unii Europejskiej?
English(DE) I would like to ask a question about a different type of discrimination.
(DE) Chciałbym zadać pytanie dotyczące innego rodzaju dyskryminacji.
EnglishAnd I want to ask the question: how far and how fast would be have to move?
I chcę zadać pytanie: Jak szybko i na jaką skalę musielibyśmy działać?
EnglishIn these conditions, emotions come into play, and that is why we wanted to ask this question.
W takiej sytuacji w grę wchodzą emocje i dlatego chcieliśmy skierować to zapytanie.
EnglishUnder the 'blue card' rule you must ask a question, not make a statement.
Zgodnie z zasadą "niebieskiej kartki” należy zadać pytanie, a nie wygłaszać oświadczenie.
EnglishSo I want to ask a question: What should culture in the 21st century look like?
Chcę zatem zadać pytanie: Jak powinna wyglądać kultura XXI wieku?
EnglishIt is now legitimate to ask that question in the light of the situation in Georgia.
W świetle sytuacji Gruzji to pytanie staje się w pełni uzasadnione.
EnglishThis effect is so robust that we find it no matter how we ask the question.
Efekt jest tak znaczny, że widać go niezależnie od zadanego pytania.
English(HU) Mr President, according to the Rules of Procedure, I have half a minute to ask a question.
(HU) Panie przewodniczący! Zgodnie z Regulaminem mam pół minuty na zadanie pytania.
English. ~~~ But I will ask the question, what's the alternative?
Nie muszę się w to zagłębiać, ale zapytam: jaka jest alternatywa?
EnglishWe really have to ask the question: Can the world sustain that number of automobiles?
Musimy zadać sobie pytanie: Czy świat pomieści tyle samochodów?
EnglishThey can lean over, ask a question of one of these adults and it all sort of feeds on each other.
Można nachylić się i zadać któremuś pytanie i wszystko ze sobą współdziała.
EnglishBefore we do this, let me ask a question which is perhaps not as simple as it appears.
Zanim to zrobimy, pozwolę sobie zadać pytanie, które nie jest tak łatwe, jak się to może wydawać.
EnglishLet me ask this question: is it certain that Turkey today thinks along these lines?
Pozwolę sobie zadać następujące pytanie: czy istnieje pewność, że dziś Turcja myśli w tych kategoriach?
English. ~~~ It was somebody who was trying to ask a question about JavaScript.
To był wpis na forum zamieszczony przez kogoś, kto zapytał o JavaScript.
EnglishAs a mediator ourselves we might ask the question: what kind of result has this mediation achieved?
Jako mediatorzy możemy zadać pytanie: jakie są rezultaty tej mediacji?

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to ask a question"

a przedimek/rodzajnik
question rzeczownik