EN

Asian {przymiotnik}

volume_up
It is important that the United States and the major Asian powers adopt our targets as well.
Ważne, aby również Stany Zjednoczone i największe potęgi azjatyckie przyjęły nasze cele.
This is another reason why we should urge the Asian countries to find a solution.
Jest to kolejny powód, dla którego powinniśmy nawoływać kraje azjatyckie do poszukiwania rozwiązania.
Efficacy results 5 years by YMDD status (Asian Study) NUCB3018
(Badanie azjatyckie) NUCB3018: skuteczność pod koniec 5 roku w w aspekcie obecności mutanta YMDD
Asian
In the case of Taiwan, this Asian island has experienced commendable democratic, social and economic development.
Co się tyczy Tajwanu, ta azjatycka wyspa przeżywa godny odnotowania rozwój demokratyczny, społeczny i gospodarczy.
Now, disgracefully, we are refraining from putting pressure on the Asian powerhouse, which continues to infringe human rights.
Obecnie w haniebny sposób powstrzymujemy się od wywierania presji na azjatycką potęgę, która nadal łamie prawa człowieka.
Asian (też: Asiatic)
Not like the Asian crisis or the dotcom bubble bursting in the early 2000s.
Inny niż kryzys azjatycki czy bańka internetowa z początku obecnego tysiąclecia.
Po drugie, tygrys azjatycki.
In the case of Taiwan, this Asian island has experienced commendable democratic, social and economic development.
Co się tyczy Tajwanu, ta azjatycka wyspa przeżywa godny odnotowania rozwój demokratyczny, społeczny i gospodarczy.

Przykłady użycia - "Asian" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishNot like the Asian crisis or the dotcom bubble bursting in the early 2000s.
Inny niż kryzys azjatycki czy bańka internetowa z początku obecnego tysiąclecia.
EnglishTurkmenistan is one of the Central Asian countries the rapporteur mentions.
Turkmenistan jest jednym z wymienionych przez sprawozdawcę krajów Azji Środkowej.
EnglishIt has become the hub of diplomatic institutions such as the East Asian Community.
Stały się stolicą wielu dyplomatycznych instytucji takich jak Wspólnota Azji Wschodniej.
EnglishEligibility of Central Asian countries under Council Decision 2006/1016/EC (
Kwalifikowalność krajów Azji Środkowej na mocy decyzji Rady 2006/1016/WE (
EnglishIn one, I was the classic Asian student, relentless in the demands that I made on myself.
W jednym byłam studentką z Azji, nieustępliwą w wymaganiach wobec siebie.
EnglishFor example, 15-20 % of Asian populations may be expected to be poor metabolisers.
Na przykład uważa się, że 15- 20 % populacji Azji to osobnicy słabo metabolizujący worykonazol.
EnglishAlso, within Asia, the other Asian countries are facing very fierce competition from China.
Ponadto w samej Azji inne kraje też stoją w obliczu ostrej konkurencji ze strony Chin.
EnglishTherefore I generally support better relations between the EU and central Asian countries.
Dlatego ogólnie opowiadam się za lepszymi stosunkami między UE a krajami Azji Środkowej.
English(PL) Madam President, Kazakhstan is the Central Asian country I know best.
Pani przewodnicząca! Z krajów Azji Środkowej znam bliżej Kazachstan.
EnglishThis goes not only for Bangladesh but also for other Asian countries.
Dotyczy to nie tylko Bangladeszu, ale również innych państw azjatyckich.
EnglishWe are also consulting our Asian partners about all these issues.
Konsultujemy się także we wszystkich tych sprawach z naszymi azjatyckimi partnerami.
EnglishIndia, Pakistan, Bangladesh, South East Asian nations created.
Powstały Indie, Pakistan, Bangladesz i inne kraje w południowo-wschodniej Azji.
EnglishIf you are Asian- there is limited experience of Efient use in Asians
Jeśli pacjent jest Azjatą – doświadczenie dotyczące stosowania leku Efient u Azjatów jest
EnglishIt is important that the United States and the major Asian powers adopt our targets as well.
Ważne, aby również Stany Zjednoczone i największe potęgi azjatyckie przyjęły nasze cele.
EnglishThis makes the catastrophe even bigger than the 2004 Asian tsunami.
Obecna katastrofa ma skutki większe niż tsunami, które miało miejsce w Azji w 2004 roku.
EnglishThis is another reason why we should urge the Asian countries to find a solution.
Jest to kolejny powód, dla którego powinniśmy nawoływać kraje azjatyckie do poszukiwania rozwiązania.
English. ~~~ If I were to ask you, "Which are the two Asian countries?
Gdybym Was spytał: „O których dwóch krajach w Azji jest tutaj mowa?
EnglishThe various Central Asian republics present very different features.
Niejednorodne republiki Azji Środkowej mają bardzo zróżnicowane cechy.
EnglishSignature of the EEC-ASEAN (Association of south-east Asian Nations) Cooperation Agreement.
Podpisanie umowy o współpracy EWG-ASEAN (Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej).
EnglishSome time ago, actually quite a long time ago, Gunnar Myrdal published his book 'Asian Drama'.
Jakiś czas temu, dość dawno, Gunnar Myrdal wydał książkę "Asian Drama”.

Synonimy (angielski) dla "Asian":

Asian
English