"Ashgabat" po polsku

EN

"Ashgabat" - polskie tłumaczenie

volume_up
Ashgabat {nazwa wł.}
EN

Ashgabat {nazwa własna}

volume_up
1. Geografia
Ashgabat

Przykłady użycia - "Ashgabat" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIn any event, the positive responses from Ashgabat and Baku offer perspective.
W każdym wypadku pozytywny odzew z Aszchabadu i Baku daje pewne nadzieje.
EnglishThey are to do with the regime of isolation that prevailed in Ashgabat until the end of 2006.
Mają one wiele wspólnego z reżimem, który dominował w Aszgabacie do końca 2006 r.
EnglishHe engaged the President in Ashgabat in exactly that kind of conversation.
Odbył on z prezydentem w Aszchabadzie dokładnie taką rozmowę.
EnglishWe understand from this report that the authorities in Ashgabat are prepared to negotiate on the topic of human rights and civil liberties.
Z treści sprawozdania wynika, że władze w Aszchabadzie są gotowe do negocjacji w przedmiocie praw człowieka i wolności obywatelskich.