EN

ashamed {przymiotnik}

volume_up
Therefore thus saith Jehovah, who redeemed Abraham, concerning the house of Jacob: Jacob shall not now be ashamed, neither shall his face now wax pale.
Przetoż tak mówi o domu Jakóbowym Pan, który odkupił Abrahama: Już dalej nie będzie zawstydzony Jakób, ani więcej twarz jego zblednie.
Now, the reason I say that, because, afterwards, I was thinking -- well, I went back into the school -- I felt dirty; I felt betrayed; I felt ashamed, but mainly -- mainly, I felt powerless.
Mówię to, ponieważ później, gdy wróciłem do szkoły czułem się zbrukany, zdradzony, zawstydzony, ale przede wszystkim bezsilny.

Przykłady użycia - "ashamed" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWhat fruit then had ye at that time in the things whereof ye are now ashamed?
Jakiżeście tedy naonczas pożytek mieli onych rzeczy, za które się teraz wstydzicie?
EnglishMadam President, Finland does not need to be ashamed of its security policy solutions.
Pani przewodnicząca! Finlandia nie musi się wstydzić swojej polityki bezpieczeństwa.
Englishthou shalt be ashamed of Egypt also, as thou wast ashamed of Assyria.
Tak będziesz pohańbiona od Egipczanów, jakoś pohańbiona była od Assyryjczyków.
EnglishThough I am ashamed, I have to agree with them because I myself have had similar experiences.
Mimo wstydu muszę zgodzić się z nimi, ponieważ sama miałam podobne doświadczenia.
EnglishAs a national of Spain, I am ashamed to see what is going on in my country.
Jako obywatelka Hiszpanii wstydzę się tego, co się dzieje w moim kraju.
EnglishOtherwise, we will be forced to feel ashamed when we face the next generation.
Inaczej spalimy się ze wstydu, patrząc w oczy następnym pokoleniom.
EnglishUphold me according unto thy word, that I may live; And let me not be ashamed of my hope.
Utwierdźże mię według słowa twego, abym żył, a nie zawstydzaj mię w oczekiwaniu mojem.
EnglishI am ashamed to say that in me country, Malta, the issue has not been tackled seriously.
Wstyd mi stwierdzić, że w moim kraju, na Malcie, kwestii tej nie potraktowano poważnie.
EnglishShould we be ashamed of imposing these rules on those who want to feed our consumers?
Czy powinniśmy się wstydzić wprowadzenia zasad dla tych, którzy mają żywić naszych konsumentów?
EnglishIf that is all we have achieved, then we need not be ashamed.
Jeżeli to wszystko, co udało nam się osiągnąć, to nie powinniśmy się wstydzić.
EnglishMoreover, it often occurs within the family environment, and these women are ashamed to admit it.
Co więcej, często dochodzi do niej w rodzinie, a kobiety wstydzą się do tego przyznać.
EnglishAnd then this older sister stood up and said, "I too am living with the virus, and I've been ashamed."
" Potem odezwała się starsza siostra: "Ja też żyję z wirusem, wstydziłam się tego.
EnglishIf they do not do so, they should be deeply ashamed, as they are worth nothing as MEPs.
Jeżeli tego nie zrobimy, powinniśmy się bardzo wstydzić, bo nie jesteśmy nic warci jako posłowie do PE.
EnglishThe Commission and the European Parliament should be ashamed of themselves.
Komisja i Parlament Europejski powinny się wstydzić.
EnglishAnd he settled his countenance stedfastly [upon him], until he was ashamed: and the man of God wept.
Wtem pokazał mu, i stawił twarz swoję smutną, i płakał mąż Boży.
EnglishI must say with regard to this matter that I am quite simply ashamed to sit in the European Parliament.
W tej sprawie muszę powiedzieć, że jest mi po prostu wstyd zasiadać w Parlamencie Europejskim.
EnglishAnd we should be proud of where our power is coming from, rather than something we are necessarily ashamed of.
I powinniśmy być dumni z tego skąd pochodzi nasza energia, a nie zawstydzeni tym faktem.
EnglishI had bought into the single story of Mexicans and I could not have been more ashamed of myself.
Dałam się zwieść "jednej historii" dotyczącej Meksykanów i nie mogłam bardziej wstydzić się za siebie.
EnglishWe're going to have to -- we have a railroad system that the Bulgarians would be ashamed of!
Mamy system kolejowy, którego wstydziliby się Bułgarzy
EnglishI feel ashamed for this Parliament; it is a useless Parliament and a Parliament of useless people.
Wstydzę się za ten Parlament - to bezużyteczna instytucja, w której zasiadają bezużyteczni posłowie.