EN

ash {rzeczownik}

volume_up
1. ogólne
The waste would be turned into ash, causing harmful and deadly emissions.
Śmieci zostałyby zamienione w popiół, co wywołałoby szkodliwe i śmiertelne emisje.
Unfortunately, the volcanic ash has settled, and the Commission's ambitions have fallen with it.
Niestety, popiół wulkaniczny opadł, spadły też ambicje Komisji.
to shake out the ashes and damp the draft before he came upstairs to fall into bed --
by wytrząsnąć popiół, stłumić ciąg potem wracał na górę, rzucić się na łóżko -
2. Botanika

Przykłady użycia - "ash" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe waste would be turned into ash, causing harmful and deadly emissions.
Śmieci zostałyby zamienione w popiół, co wywołałoby szkodliwe i śmiertelne emisje.
EnglishImagine if an aeroplane had crashed as a result of the volcanic ash.
Wyobraźmy sobie, że z powodu pyłu wulkanicznego doszłoby do rozbicia się samolotu.
EnglishIf this volcanic ash has made one thing clear, it is the need for more Europe.
Jedna rzecz, którą ten pył wulkaniczny pokazał wyraźnie, to większe zapotrzebowanie na Europę.
EnglishWe can discuss whether the ash cloud should have been investigated more quickly.
Możemy dyskutować, czy należało wcześniej zbadać chmurę pyłów.
EnglishThis was brought home very clearly to me two weeks ago when the volcanic ash struck.
Wyraźnie zdałem sobie z tego sprawę dwa tygodnie temu, kiedy nastąpił wybuch pyłu wulkanicznego.
EnglishNow, you can reduce the embodied energy by about 25 percent by using high fly ash concrete.
Można zredukować energochłonność o 25% używając betonu popiołowego.
EnglishThe volcano eruption laid a cloud of volcanic ash over most of Europe.
Wybuch wulkanu pokrył większość Europy chmurą pyłu wulkanicznego.
EnglishW ash the measuring cup with soap and warm water as soon as you can.
Miarkę do dawkowania roztworu należy natychmiast po użyciu dokładnie umyć gorącą wodą i mydłem.
EnglishUnfortunately, the volcanic ash has settled, and the Commission's ambitions have fallen with it.
Niestety, popiół wulkaniczny opadł, spadły też ambicje Komisji.
EnglishWhat is clear is that the ash cloud has only delayed the pilots' strike which has been announced.
Nie ulega wątpliwości, że chmura pyłu tylko odsunęła w czasie strajk pilotów, który został zapowiedziany.
EnglishThe volcanic ash crisis highlighted the crucial importance of the Single European Sky.
Kryzys spowodowany pyłem wulkanicznym podkreślił kluczową wagę istnienia jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej.
EnglishIt is a huge work to define the exact consequences of this volcanic ash which can be presented as a claim.
Określenie dokładnych następstw pyłu wulkanicznego, które można objąć roszczeniem, wymaga ogromu pracy.
EnglishThe third zone is not affected by ash, resulting in no restrictions of any type on operations.
W trzeciej strefie nie ma żadnych pyłów, dlatego nie ma jakichkolwiek ograniczeń prowadzenia wszelkiej działalności.
EnglishIn the train brakes -- at least in the German train brakes -- there's this part of the brake that's made of bone ash.
Zawarte jest w nim białko pochodzące ze szpiku, w pełni nadające się do wielokrotnego użytku.
EnglishService providers must inform air crews about the areas at high risk of ash contamination.
Instytucje zapewniające muszą informować załogi samolotów o obszarach, na których występuje duże ryzyko nasycenia pyłem.
EnglishBut I was, like others, a victim of the ash cloud.
Byłam jednak, podobnie jak inni, ofiarą chmury pyłu.
English(FI) Mr President, we, of course, know about the sad stories that were heard when the ash cloud formed.
Panie Przewodniczący! Znamy oczywiście smutne historie, które opowiadano, gdy utworzyła się chmura pyłu wulkanicznego.
EnglishMERIAL Animal Health Limited Biological Laboratory, Ash Road, Pirbright, Woking, Surrey GU24 0NQ United Kingdom
MERIAL Animal Heath Limited Biological Laboratory, Ash Road, Pirbright, Woking, Surrey GU24 0NQ Wielka Brytania
EnglishMr President, the volcanic ash cloud crisis caused huge disruption during last April and into May.
Panie Przewodniczący! Kryzys spowodowany chmurą pyłu wulkanicznego spowodował duże zakłócenia w kwietniu i maju ubiegłego roku.
EnglishIf you're lucky, and you dig a place like that, you actually find the ash bed to dig it, and we did.

"ash can" - polskie tłumaczenie

volume_up
ash can
Polish
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

"ash column" - polskie tłumaczenie

volume_up
ash column
Polish
Więcej chevron_right

"ash content" - polskie tłumaczenie

volume_up
ash content
Polish
Więcej chevron_right

Synonimy (angielski) dla "ash":

ash
English
mountain ash