"aseptic" po polsku

EN

"aseptic" - polskie tłumaczenie

EN

aseptic {przymiotnik}

volume_up
aseptic

Przykłady użycia - "aseptic" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAseptic techniques must be followed during the preparation of the infusion.
Podczas przygotowywania infuzji należy postępować zgodnie z zasadami aseptyki.
EnglishPreparation for Administration Appropriate aseptic technique should be used.
Przygotowanie do podania Należy przestrzegać właściwych technik aseptyki.
EnglishAseptic techniques must be followed during preparation of the infusion.
Podczas przygotowywania infuzji należy postępować zgodnie z zasadami aseptyki.
Englishau strict aseptic conditions and precautions taken to avoid contamination of the contents.
przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające zanieczyszczeniu zawartości. zw
EnglishAseptic procedures should be used for the preparation and administration of Angiox.
Preparat Angiox należy przygotować i podać zgodnie z zasadami aseptyki.
Englishcm²) of the ventral anterior abdominal/ umbilical region for an aseptic procedure.
cm2) okolicy przedniej brzusznej/ pępkowej do procedury aseptycznej.
EnglishUsing aseptic technique, raise a small piece of skin in the region of the dogs umbilicus.
Stosując technikę aseptyczną, należy unieść niewielki fałd skóry w okolicy pępka psa.
EnglishThe infusion set and reservoir should be changed every 48 hours using aseptic technique.
Zestaw do wlewu oraz zbiornik należy zmieniać co 48 godzin z zachowaniem zasad aseptyki.
EnglishCare must be taken to ensure aseptic handling when preparing the infusion.
Należy zapewnić warunki aseptyczne w czasie przygotowywania roztworu.
EnglishPaxene must be diluted under aseptic conditions prior to infusion.
Przed podaniem wlewu lek Paxene należy rozcieńczyć w aseptycznych warunkach.
EnglishAlways use a sterile (aseptic) technique as described in here.
Zawsze należy stosować jałową (aseptyczną) technikę opisaną w niniejszej ulotce
EnglishControlled and validated aseptic conditions have to be observed.
Konieczne jest zachowanie kontrolowanych i walidowanych warunków aseptyki.
EnglishAseptic technique is required during preparation of the solution and administration.
Podczas przygotowywania roztworu do użycia i podawania wymaga się stosowania techniki aseptycznej.
EnglishOnce the vial has been entered under aseptic conditions, its contents should be used promptly.
Po otwarciu fiolki z zachowaniem zasad aseptyki, należy bezzwłocznie zużyć jej zawartość.
EnglishThe injection should be given using standard aseptic technique.
Wstrzyknięcia należy dokonać stosując standardowe postępowanie aseptyczne.
EnglishThe injection should be given using standard aseptic technique.
Wstrzyknięcie należy wykonać stosując standardowe postępowanie aseptyczne.
EnglishAseptic technique should be used to reconstitute lyophilised Cubicin.
Podczas rozpuszczania liofilizowanego preparatu Cubicin należy przestrzegać zasad jałowości.
EnglishThe infusion set and reservoir should be changed every 48 hours using aseptic technique.
Zestaw do wlewu oraz zbiornik powinny być wymieniane co 48 godzin z zachowaniem zasad aseptyki.
EnglishProper aseptic injection techniques must always be used when administering Lucentis.
Podczas każdego podania produktu Lucentis należy stosować odpowiednie aseptyczne techniki wstrzykiwań.
EnglishPreparation of the Naglazyme Infusion (Use Aseptic Technique)
Przygotowanie infuzji leku Naglazyme (należy przestrzegać zasad aseptyki)

Synonimy (angielski) dla "aseptic":

aseptic
English