"asepsis" po polsku

EN

"asepsis" - polskie tłumaczenie

EN

asepsis {rzeczownik}

volume_up

Przykłady użycia - "asepsis" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishEach syringe surgical cases where asepsis provides a daily dose for a 500 cannot be guaranteed. kg horse.
Każda strzykawka zawiera dawkę dobową dla konia o masie ciała 500 kg.
EnglishTherefore, for asepsis of the ampoule before use, ethanol 60 % or isopropyl alcohol 70 % is recommended.
Dlatego do odkażenia ampułki zaleca się stosowanie 60 % etanolu lub 70 % alkoholu izopropylowego.
EnglishReconstitution and dilution should be performed with good practice, particularly with respect to asepsis.
Sporządzenie i rozcieńczanie roztworu należy przeprowadzać zgodnie z zasadami dobrej praktyki, w szczególności odnośnie aseptyki.
EnglishReconstitution and dilution should be performed in accordance with good practice rules, particularly for the respect of asepsis.
Rozpuszczenie i rozcieńczenie należy wykonywać zgodnie z zasadami dobrej praktyki w warunkach aseptycznych.
EnglishReconstitution and dilution should be performed in accordance with good practice rules, particularly for the respect of asepsis.
Rozpuszczanie i rozcieńczanie należy prowadzić zgodnie z zaleceniami dobrej praktyki w warunkach aseptycznych.
EnglishReconstitution and dilution should be performed in accordance with good practices rules, particularly with respect to asepsis.
Rozpuszczanie i rozcieńczanie powinno się odbywać zgodnie z zasadami dobrej praktyki, szczególnie w zakresie aseptyki.
EnglishReconstitution and dilution should be performed in accordance with good practices rules, particularly with respect to asepsis.
Rozpuszczanie i rozcieńczanie powinno odbywać się zgodnie z zasadami dobrej praktyki, szczególnie w zakresie aseptyki.
EnglishReconstitution and dilution should be performed in accordance with good practices rules, particularly for the respect of asepsis.
Rozpuszczanie i rozcieńczanie należy przeprowadzać zgodnie z zasadami dobrej praktyki, zwłaszcza pod względem aseptyki.
EnglishReconstitution should be performed in accordance with good practices rules, particularly with attention to asepsis.
Odtwarzanie roztworu należy wykonywać zgodnie z zasadami dobrej praktyki, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania warunków jałowych.
English2- Before Administration Reconstitution and dilution should be performed in accordance with good practices rules, particularly for the respect of asepsis.
Przed podaniem Rozpuszczanie i rozcieńczanie należy przeprowadzać zgodnie z zasadami dobrej praktyki, zwłaszcza pod względem aseptyki.

Synonimy (angielski) dla "asepsis":

asepsis