"ascorbic acid" po polsku

EN

"ascorbic acid" - polskie tłumaczenie

EN

ascorbic acid {rzeczownik}

volume_up
1. Medycyna
ascorbic acid
volume_up
kwas askorbinowy {m.}
Ascorbic acid Sodium chloride Sodium hydroxide and/ or hydrochloric acid (pH adjustment) Water for injections.
Kwas askorbinowy, Chlorek sodu, Wodorotlenek sodu i(lub) kwas solny (regulacja pH), Woda do wstrzykiwań.

Przykłady użycia - "ascorbic acid" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAscorbic acid Sodium chloride Sodium hydroxide or hydrochloric acid Water for injections Also contains Sodium:
Kwas askorbowy Chlorek sodu Wodorotlenek sodu lub kwas solny Woda do wstrzykiwań Ponadto zawiera sód:
EnglishAscorbic acid Sodium chloride Sodium hydroxide and/ or hydrochloric acid (pH adjustment) Water for injections.
Kwas askorbinowy, Chlorek sodu, Wodorotlenek sodu i(lub) kwas solny (regulacja pH), Woda do wstrzykiwań.
EnglishChemical incompatibility was observed with sodium thiosulfate, sodium nitrite, and has been reported with ascorbic acid.
Niezgodność chemiczną obserwowano w połączeniu z tiosiarczanem sodu, azotynem sodu oraz odnotowano z kwasem askorbinowym.
EnglishMannitol (E421) Calcium hydrogen phosphate, anhydrous Crospovidone type A Ascorbic acid (E300) Sodium stearyl fumarate Riboflavin (E101)
Mannitol (E421) Bezwodny fosforan wapnia Krospowidon typu A Kwas askorbowy (E300) Bursztynian stearynowo sodowy Ryboflawina (E101)

Synonimy (angielski) dla "ascorbic acid":

ascorbic acid
English

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "ascorbic acid"

ascorbic przymiotnik
acid rzeczownik
acid przymiotnik
butyric acid rzeczownik
butanoic acid rzeczownik
citric acid rzeczownik
hydrochloric acid rzeczownik
hyaluronic acid rzeczownik
muriatic acid rzeczownik
nitro-hydrochloric acid rzeczownik
acetic acid rzeczownik
amino acid rzeczownik
Polish
benzoic acid rzeczownik
carbolic acid rzeczownik
Polish
carbonic acid rzeczownik