"ascites" po polsku

EN

"ascites" - polskie tłumaczenie

EN

ascites {rzeczownik}

volume_up
1. Medycyna
ascites
volume_up
wodobrzusze {n.} (łac. ascites)
Ascites, pancreatitis, dysphagia Swollen tongue, diarrhoea, nausea
Wodobrzusze, zapalenie trzustki, zaburzenia połykania Obrzęk języka, biegunka, nudności
Severe ascites and generalised oedema were each reported in < 1 % of patients.
U < 1 % pacjentów wystąpiło ciężkie wodobrzusze oraz u < 1 % pacjentów uogólniony obrzęk.
Severe ascites and generalised oedema were each reported in < 1 %.
U < 1 % pacjentów wystąpiło znacznego stopnia wodobrzusze oraz u < 1 % pacjentów uogólniony obrzęk.
Intestinal blockage (ileus), bowel perforation or inflammation (all of which usually cause abdominal pain), and abdominal swelling (ascites) may occur very rarely.
Bardzo rzadko może wystąpić niedrożność, perforacja lub zapalenie jelit (które zwykle powodują ból brzucha) i obrzęk brzucha (puchlina brzuszna).

Przykłady użycia - "ascites" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishSevere ascites and generalised oedema were each reported in < 1 % of patients.
U < 1 % pacjentów wystąpiło ciężkie wodobrzusze oraz u < 1 % pacjentów uogólniony obrzęk.
EnglishStomatitis Diarrhoea Abdominal pain Nausea Vomiting Dyspepsia Ascites
Zapalenie jamy ustnej Biegunka Ból brzucha Nudności Wymioty Niestrawność Wodobrzusze
EnglishAscites, pancreatitis, dysphagia Swollen tongue, diarrhoea, nausea
Wodobrzusze, zapalenie trzustki, zaburzenia połykania Obrzęk języka, biegunka, nudności
EnglishSevere ascites and generalised oedema were each reported in < 1 %.
U < 1 % pacjentów wystąpiło znacznego stopnia wodobrzusze oraz u < 1 % pacjentów uogólniony obrzęk.
EnglishThis is characterised by large ovarian cysts (prone to rupture), ascites, often hydrothorax and weight gain.
Stan ten charakteryzuje się występowaniem dużych torbieli jajników (ze skłonnością do pękania),
EnglishThe effect of third space fluid, such as pleural effusion or ascites, on pemetrexed is unknown.
Wpływ płynu trzeciej przestrzeni, np. wysięku do opłucnej lub wodobrzusza, na pemetreksed nie został zbadany.
Englishpatients with liver cirrhosis and/ or ascites
pacjentów z marskością wątroby i(lub) wodobrzuszem
EnglishPatients with severe fluid retention such as pleural effusion, pericardial effusion and ascites should be monitored closely.
Należy dokładnie monitorować pacjentów, u których występuje ciężkie zatrzymanie płynów takie jak wysięk opłucnowy, wysięk osierdziowy lub wodobrzusze.
EnglishIntestinal blockage (ileus), bowel perforation or inflammation (all of which usually cause abdominal pain), and abdominal swelling (ascites) may occur very rarely.
Bardzo rzadko może wystąpić niedrożność, perforacja lub zapalenie jelit (które zwykle powodują ból brzucha) i obrzęk brzucha (puchlina brzuszna).
EnglishIn a population study, a number of factors including age, weight and ascites had no significant effect on clearance of total topotecan (active and inactive form).
W badaniu populacyjnym czynniki takie, jak wiek, masa ciała i wodobrzusze nie miały istotnego wpływu na klirens całkowitego topotekanu (w postaci aktywnej i nieaktywnej).