EN

to ascend [ascended|ascended] {czasownik}

volume_up
to ascend (też: to climb)
to ascend (też: to climb)
to ascend (też: to climb)
volume_up
wstąpić {czas. dk} [wzn.]
Któż wstąpi na górę Pańską?
And no one hath ascended into heaven, but he that descended out of heaven, [even] the Son of man, who is in heaven.
A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn człowieczy, który jest w niebie.

Przykłady użycia - "to ascend" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishI will ascend above the heights of the clouds; I will make myself like the Most High.
Wstąpię na wysokość obłoków, będę równy Najwyższemu.
EnglishWho shall ascend into the hill of Jehovah?
EnglishWho causeth the vapors to ascend from the ends of the earth; Who maketh lightnings for the rain; Who bringeth forth the wind out of his treasuries;
Który czyni, że występują pary od kończyn ziemi; błyskawice i dżdże przywodzi, wywodzi wiatr z skarbów swoich;
EnglishAnd thou shalt ascend, thou shalt come like a storm, thou shalt be like a cloud to cover the land, thou, and all thy hordes, and many peoples with thee.
W tem przyciągniesz i przyjdziesz jako burza, będziesz jako obłok okrywający ziemię, ty i wszystkie poczty twoje, i wiele narodów z tobą.
EnglishAnd if you'll allow me to ascend to metaphorical heights, I will remind you that neural activity is the physical basis -- or so neuroscientists think -- of thoughts, feelings and perceptions.
Pozwólcie mi wznieść się na wyżyny liryki. ~~~ Przypominam, że aktywność nerwowa to fizjologiczna podstawa naszych myśli, uczuć i doznań.
EnglishAnd thou saidst in thy heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God; and I will sit upon the mount of congregation, in the uttermost parts of the north;
Wszakieś ty mawiał w sercu swem: Wstąpię na niebo, nad gwiazdy Boże wywyższę stolicę moję, a usiądę na górze zgromadzenia, na stronach północnych:
EnglishJesus saith to her, Touch me not; for I am not yet ascended unto the Father: but go unto my brethren, and say to them, I ascend unto my Father and your Father, and my God and your God.
Rzekł jej Jezus: Nie dotykaj się mnie, bom jeszcze nie wstąpił do Ojca mego; ale idź do braci moich, a powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, i do Boga mego i Boga waszego.

Synonimy (angielski) dla "ascendant":

ascendant
ascendent