"as sound as a bell" po polsku

EN

"as sound as a bell" - polskie tłumaczenie

Przykłady użycia - "as sound as a bell" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThis must sound an alarm bell for both Member States and the European Union as a whole.
W tym wypadku należy uderzyć na alarm zarówno na szczeblu państw członkowskich, jak i całej Unii Europejskiej.
EnglishI think that this will ensure that Member States too respond much more quickly when we sound the alarm bell.
Sądzę, że włączenie sygnału alarmowego zagwarantuje znacznie szybszą reakcję, również państw członkowskich.
EnglishThis is a case which must sound a warning bell for all Member States and governments, regardless of their political persuasion.
To przypadek, który musi uruchomić sygnał ostrzegawczy u wszystkich państw członkowskich i rządów, niezależnie od opcji politycznej, którą reprezentują.
English(RO) Mr President, the events currently going on in Zimbabwe sound an alarm bell for the human rights situation on the African continent.
(RO) Panie Przewodniczący! Wydarzenia rozgrywające się obecnie w Zimbabwe zwracają uwagę na sytuację praw człowieka na kontynencie afrykańskim.
English(FR) Madam President, ladies and gentlemen, I wish to sound the alarm bell regarding the low rate of planning and payment of the ERDF, ESF and Cohesion Fund appropriations.
(FR) Pani przewodnicząca, panie i panowie! Pragnę uderzyć na alarm w związku z niskim tempem planowania i wypłat środków z funduszy EFRR, EFS i Funduszu Spójności.