"as soon as possible" po polsku

EN

"as soon as possible" - polskie tłumaczenie

EN

as soon as possible {przysłówek}

volume_up
as soon as possible (też: asap)
Are you personally committing yourself to putting this issue on the agenda as soon as possible?
Czy zobowiązujecie się osobiście włączyć tę sprawę do agendy najszybciej jak to możliwe?
I have taken all the necessary measures to ensure that you might be aware of it as soon as possible.
Dołożyłem wszelkich starań, aby powiadomić państwa o tym najszybciej jak to możliwe.
your liver problems get worse, you should contact your doctor as soon as possible.
W przypadku nasilenia się zaburzeń wątroby należy skontaktować się z lekarzem najszybciej jak to możliwe.

Przykłady użycia - "as soon as possible" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThis report is to be produced as soon as possible, and by no later than May 2009.
Sprawozdanie to ma powstać możliwie szybko, lecz nie później niż w maju 2009 roku.
EnglishIt is important to identify and treat this type of infection as soon as possible.
Ważne jest, aby takie zakażenie zostało rozpoznane i jak najszybciej leczone.
EnglishThe important thing is that we allow them to join the euro area as soon as possible.
Bardzo ważne jest pozwolenie im na jak najszybsze przystąpienie do strefy euro.
EnglishA decision on this should be taken by the European Commission as soon as possible.
Decyzja w tej sprawie powinna być podjęta przez Komisję Europejską jak najszybciej.
EnglishFinally, I would ask the Commission to present these proposals as soon as possible.
Wreszcie wnoszę, aby Komisja jak najszybciej przedstawiła omawiane propozycje.
EnglishIt is imperative that this revision is carried out, and as soon as possible.
Koniecznie należy przeprowadzić tego typu zmianę, i to w dodatku jak najszybciej.
EnglishFirstly, we must apply the Treaty of Lisbon and implement it as soon as possible.
Po pierwsze musimy stosować traktat lizboński i wdrożyć go jak najszybciej.
EnglishTherefore, I am asking the Council to move forward as soon as possible in these areas.
Wzywam zatem Radę do jak najszybszego podjęcia dalszych kroków w tych obszarach.
EnglishLet us see these demonstration projects put out to tender as soon as possible.
Poddajmy projekty demonstracyjne procedurze przetargowej tak szybko, jak to możliwe.
EnglishThis integration is therefore crucial and must happen as soon as possible.
Integracja ta ma zatem zasadnicze znaczenie i musi do niej dojść jak najszybciej.
EnglishWe would do well, therefore, to stop covering up reality as soon as possible.
Dlatego najlepiej będzie, jeśli jak najszybciej przestaniemy ukrywać prawdę.
EnglishThis is one more reason to adopt the agreement as soon as possible in 2009.
To kolejny powód, by zawrzeć porozumienie tak szybko, jak możliwe w 2009 roku.
EnglishIt is much better to act at a European level and to do it as soon as possible.
O wiele lepiej jest działać na szczeblu europejskim, i to jak najszybciej.
EnglishThe Shelter Cities programme should become operational as soon as possible.
Program "Shelter Cities” powinien zostać wdrożony tak szybko, jak to możliwe.
EnglishPlease assure us that you will bring forward that proposal as soon as possible.
Proszę zapewnić nas, że przedłoży pan wspomniany wniosek jak najszybciej.
EnglishTell your doctor about any of the following side effects as soon as possible:
Należy jak najszybciej poinformować lekarza o następujących działaniach niepożądanych:
EnglishThis example shows that it is necessary to regulate this matter as soon as possible.
Powyższy przykład pokazuje, że trzeba jak najszybciej uregulować tę sprawę.
EnglishYes, I hope they find a job and get back to living a dignified life as soon as possible!
Tak, mam nadzieję, że znajdą pracę i możliwie najszybciej wrócą do godnego życia!
EnglishThe Commission is in favour of releasing the negotiating documents as soon as possible.
Komisja opowiada się za jak najszybszym ujawnieniem dokumentów negocjacyjnych.
EnglishOf course, I urge that the decision on the seat should be taken as soon as possible.
Oczywiście namawiam, aby decyzję w sprawie siedziby podjąć jak najszybciej.