"as requested" po polsku

EN

"as requested" - polskie tłumaczenie

EN

as requested {przysłówek}

volume_up
as requested
If it is not too long, may I ask you to read it out, as Mrs Gebhardt has requested.
Jeśli nie jest zbyt długie, to proszę o odczytanie go, zgodnie z prośbą pani poseł Gebhardt.

Przykłady użycia - "as requested" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishI am well aware that there have to be 40 Members before a quorum may be requested.
Wiem, że wniosek o stwierdzenie kworum może być złożony przez co najmniej 40 posłów.
EnglishThis status code gives Googlebot information about your site and the requested page.
Kod stanu dostarcza Googlebotowi informacje na temat witryny i żądanej strony.
EnglishDuring this phase they were requested to provide more detailed design concepts.
Na tym etapie projekty koncepcyjne zostały opracowane bardziej szczegółowo.
EnglishThe Belgian authorities have requested EUR 9.2 million from the Fund in this regard.
Władze belgijskie zwróciły się w związku z tym o kwotę 9,2 milionów euro z funduszu.
EnglishThis year, only 11% of the 500 million euros available has been requested.
W tym roku złożono wnioski obejmujące zaledwie 11 % z dostępnych 500 milionów euro.
EnglishThe Commission will keep you duly informed about the process, as requested.
Jak państwo prosili, Komisja będzie państwa stosownie informować o rozwoju sytuacji.
EnglishWe have requested information on this, but have not received all of it.
Zażądaliśmy informacji na ten temat, lecz nie otrzymaliśmy wszystkich odpowiedzi.
EnglishIn addition, we have requested that Community inspection systems be strengthened.
Ponadto wnioskowaliśmy o wzmocnienie wspólnotowych systemów inspekcji.
EnglishFollowing the disasters, the countries in question requested assistance from the EUSF.
Po tych klęskach żywiołowych kraje te zwróciły się z prośbą o pomoc z FSUE.
EnglishThis is a more austere budget, in line with what the Commission and Council requested.
Jest to budżet bardziej oszczędnościowy, zgodnie z tym, o co poprosiły Komisja i Rada.
EnglishOut of a sense of conviction and duty I will respond to what you have requested.
Odniosę się do pana apelu, ponieważ uważam, że jest słuszny, a ponadto jest to mój obowiązek.
EnglishWe had requested, in connection with these emergency situations, a resolution on Algeria.
W związku z tymi pilnymi wydarzeniami wnioskowaliśmy o rezolucję w sprawie Algierii.
EnglishFor these reasons, I have requested roll-call votes on sections 9 and 20.
Z tych względów, zgłosiłem wniosek dotyczący głosowania imiennego nad sekcjami 9 i 20.
EnglishThis year, only 11% of the EUR 500 million available was requested.
W tym roku zwrócono się z prośbą o zaledwie 11% z dostępnych 500 milionów euro.
EnglishI am told that Mr de Magistris requested the defence of his immunity.
Z tego, co wiem, pan poseł de Magistris złożył wniosek o skorzystanie z immunitetu.
EnglishWe should open the door fully to all information that is requested.
Powinniśmy szeroko otworzyć wrota dla wszelkich informacji, które są pożądane.
EnglishI think it unlikely that Mr de Magistris would have requested the defence of his immunity.
Sądzę, że to niemożliwe, aby pan de Magistris wnioskował o obronę swojego immunitetu.
EnglishIf it is not too long, may I ask you to read it out, as Mrs Gebhardt has requested.
Jeśli nie jest zbyt długie, to proszę o odczytanie go, zgodnie z prośbą pani poseł Gebhardt.
EnglishParliament has also requested an assessment of national anti-terrorist legislation.
Parlament wnioskował również o dokonanie oceny krajowego ustawodawstwa antyterrorystycznego.
EnglishIt is not just one or two governments that have demanded this; many more have requested it.
Zażądał tego nie jeden i nie dwa rządy, zażądała tego znacznie większa liczba państw.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "as requested"

as spójnik
as przysłówek
as przyimek
Polish
as a matter of fact
as if spójnik
Polish