"as often as" po polsku

EN

"as often as" - polskie tłumaczenie

EN

as often as

volume_up
for as often as thou speakest of him, thou waggest the head.
że, ilekroć mówisz o nim, wyskakujesz.
For as often as ye eat this bread, and drink the cup, ye proclaim the Lord's death till he come.
Albowiem ilekroć byście jedli ten chleb i ten kielich byście pili, śmierć Pańską opowiadajcie, ażby przyszedł.
It is often true in Swedish debates that when you make your point you make a reference to democracy.
Częstokroć tak się dzieje w szwedzkich debatach, że ilekroć pada argument, to jest opatrzony nawiązaniem do demokracji.

Przykłady użycia - "as often as" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishSimple answers to international crises are often difficult to put into practice.
Proste odpowiedzi na kryzysy międzynarodowe często jest ciężko wprowadzić w życie.
English. - (PL) Pedestrians and cyclists are often involved in road accidents.
na piśmie. - Piesi i rowerzyści są bardzo częstymi ofiarami wypadków drogowych.
EnglishAs is so often the case, we have been the largest humanitarian donors in Sri Lanka.
Jak często bywa, jesteśmy największym donatorem pomocy humanitarnej w Sri Lance.
EnglishHer past, and the attitude that she has often demonstrated, are indicators of this.
Wskazywałaby na to jej przeszłość, oraz jej stosunek, który często prezentowała.
EnglishAnd Aristotle said often in dealing with other people, we need to bend the rules.
Arystoteles powiedział, że często w kontaktach z ludźmi musimy naginać zasady.
EnglishCrops of this type, which are less viable than monocultures, are often abandoned.
Często rezygnuje się z uprawy tego typu, która jest mniej rentowna niż monokultura.
EnglishThese professions have often even been regulated in federal or regional laws.
Co więcej zawody te często zostały uregulowane w prawie krajowym lub regionalnym.
EnglishIt is a question of adapting payment policies, which often conflict with EU law.
Jest to kwestia dostosowania zasad płatności, które są często sprzeczne z prawem UE.
EnglishProtaphane is often given in combination with fast-acting insulin products.
Protaphane jest cz sto stosowany w skojarzeniu z insulinami szybko działaj cymi.
EnglishThese medicines are often given for relief of angina pectoris (or “ chest pain”).
te są stosowane w leczeniu dławicy piersiowej („ ból w klatce piersiowej ”).
EnglishInsulatard is often given in combination with fast-acting insulin products.
Insulatard jest cz sto stosowany w skojarzeniu z insulinami szybko działaj cymi.
EnglishEurope's performers often live a very precarious existence at the best of times.
Europejscy wykonawcy często wiodą żywot bardzo niepewny, nawet za najlepszych czasów.
EnglishThe EU does not have such a law, as we have often said in the European Parliament.
Takiego prawa w Unii brakuje, o czym wielokrotnie Parlament Europejski przypominał.
EnglishWe are often saying that since 2007, our Franco-German engine has been missing.
Często powtarzamy, że od roku 2007 brakuje francusko-niemieckiej lokomotywy.
EnglishOften the first time anyone saw what happened to their house was on Virtual Earth.
Wiele osób w Virtual Earth pierwszy raz zobaczyło, co się stało z ich domami.
EnglishWe often cite telephone, transport, financial, medical, and educational services.
Często cytujemy usługi telefoniczne, transportowe, finansowe, medyczne i edukacyjne.
EnglishThat is why you will often find it difficult to present a credible case to citizens.
To dlatego często będzie pani trudno przedstawić obywatelom wiarygodne argumenty.
EnglishThe protective equipment is very often left at home or just not available at all.
Sprzęt ochronny bardzo często pozostawiają w domu, albo w ogóle go nie mają.
EnglishAlternatively, administration of 3 mg/ kg as often as every 4 weeks may be considered.
Alternatywnie można rozważyć podawanie dawki 3 mg/ kg, w odstępie co 4 tygodnie.
EnglishLactic acidosis occurs more often in women, particularly if they are very overweight.
Kwasica mleczanowa występuje częściej u kobiet, szczególnie ze znaczną nadwagą.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "as often as"

as spójnik
as przysłówek
as przyimek
Polish
often przysłówek
Polish
as long as spójnik