EN

as good as

volume_up
Still, “on-line training is only as good as the trainer,” points out Funk.
Jednakże: „Kurs online jest zawsze tylko tak dobry, jak sam nauczyciel“, twierdzi naukowiec Funke.
My French is not as good as yours, but, when you say 'if', that is a hypothetical question.
Mój francuski nie jest tak dobry jak pani, ale kiedy mówi pani "jeśli” - pada pytanie hipotetyczne.

Przykłady użycia - "as good as" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

English. - (SV) I voted in favour of the report, which is a good one overall.
Głosowałam za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania, które jest ogólnie dobre.
EnglishSadly, the portents for stability and reconciliation in Madagascar are not good.
Niestety, perspektywy stabilizacji i pojednania na Madagaskarze nie są obiecujące.
EnglishIt is in the interest of all of us that the take-up of this programme be good.
Efektywne wykorzystanie środków z tego programu leży w interesie nas wszystkich.
EnglishFirstly, it is important to react in good time to prepare for the new situation.
Po pierwsze, przygotowania do nowej sytuacji należy poczynić w odpowiednim czasie.
EnglishHowever, we must remember that the fruit must be of good quality, clean and fresh.
Musimy jednak pamiętać o tym, aby były to owoce dobrej jakości, czyste i świeże.
EnglishMadam President, you are exceptionally generous as well as being a very good chair.
Pani Przewodnicząca! Jest Pani wyjątkowo hojna i doskonale prowadzi Pani obrady.
EnglishEveryone said that the Directive was good, but difficult to implement in practice.
Wszyscy powiedzieli, że dyrektywa jest dobra, ale w praktyce trudna do wdrożenia.
EnglishSo I would say to you: there is a good area for you to work on - go on, I dare you!
Mogę panu powiedzieć: macie duże pole do działania, a więc działajcie, zachęcam!
EnglishI wish the new European Commission every success and good luck for the future.
Życzę nowej Komisji Europejskiej wszelkich sukcesów i powodzenia w przyszłości.
EnglishHe was just a toddler and he wasn't very good at it, and he kept falling over.
Był tam maluch, który cały czas się wywracał. ~~~ Nie był za dobry w chodzeniu.
EnglishIt's also a good setting if you want to collaborate with a small circle of people.
Jest to również odpowiednie ustawienie podczas współpracy z niewielką grupą osób.
EnglishI have not come across one good explanation as to why this hassle has to continue.
Nie wpadłem na żadne dobre wyjaśnienie dlaczego ten problem miałby dalej istnieć.
EnglishI do not intend to judge whether this is good or bad for us in the final analysis.
Nie zamierzam osądzać, czy jest to dla nas dobre, czy złe w ostatecznej analizie.
EnglishIt is also good that we are in agreement that Articles 5 and 6 should be retained.
To dobrze również, że zgadzamy się co do tego, iż art. 5 i 6 należy pozostawić.
EnglishHence the relatively high level of technology and good quality of human capital.
Stąd stosunkowo wysoki poziom technologii i wysoka jakość kapitału ludzkiego.
EnglishConsequently your body will not be as good as normal at fighting infections.
W związku z tym organizm nie walczy z zakażeniami tak skutecznie jak dotychczas.
EnglishThe reports which we have just discussed form a good foundation for this process.
Sprawozdania, które właśnie omówiliśmy, stanowią solidną podstawę dla tego procesu.
EnglishNow is the opportunity for the House to do that which is right and just and good.
Teraz ta Izba ma okazję zrobić coś, co jest słuszne, sprawiedliwe i właściwe.
English. - (PL) The rapporteur has prepared a very good and thorough report.
na piśmie. - (PL) Sprawozdawca przygotował bardzo dobre i szczegółowe sprawozdanie.
EnglishIf it's very good, it's not going to work, because no one's going to notice it.
Jeśli jest bardzo dobre, to jest to bezużyteczne, bo nikt tego nie zapamięta.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "as good as"

as spójnik
as przysłówek
as przyimek
Polish
good przymiotnik
good rzeczownik
Polish
good przysłówek
Polish