"as for me" po polsku

EN

"as for me" - polskie tłumaczenie

EN

as for me

volume_up
Now, such an out-of-touch attitude on the part of the Council is what is unacceptable, if you ask me.
Jeśli o mnie chodzi, nie do przyjęcia jest tak nieżyciowa postawa Rady.
Quality and health: as far as I am concerned, sugar makes me ill, so let us remember that the two go hand in hand.
Jakość i zdrowie: jeśli o mnie chodzi, od cukru robi mi się niedobrze, a więc pamiętajmy, że jedno zależy od drugiego.

Przykłady użycia - "as for me" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAnd he said unto Jehoshaphat, Wilt thou go with me to battle to Ramoth-gilead?
Przetoż rzekł do Jozafata: Pociągnieszże ze mną na wojnę przeciwko Ramot Galaad?
EnglishJust as the women in Hawaii that raised me predicted, the world is in trouble.
Tak jak hawajka, która mnie wychowała, przewidziała - - świat jest w tarapatach.
EnglishLet me remind the House, however, that there is still a very great deal to do.
Niech przypomnę jednak Izbie, że nadal jest do zrobienia bardzo poważny interes.
EnglishI will be honest with you: this kind of comment rather surprises me at times.
Będę z państwem szczery: tego rodzaje komentarze naprawdę czasem mnie zaskakują.
EnglishMr President, I shall not abuse this exceptional right that you are granting me.
Panie przewodniczący! Nie nadużyję tego wyjątkowego prawa, które pan mi daje.
EnglishHe gave me a truly terrible response: 'That is true, but this is a time of war'.
Otrzymałem prawdziwie zatrważającą odpowiedź: "To prawda, ale przecież trwa wojna”.
EnglishFor me, however, the issues of transparency and measurable results remain doubtful.
Dla mnie jednak kwestia przejrzystości i wymierności wyników pozostaje wątpliwa.
EnglishFor the waves of death compassed me; The floods of ungodliness made me afraid:
Albowiem ogarnęły mię były boleści śmierci, potoki niezbożnych przestraszyły mię.
EnglishParticularly important to me is the introduction of sectoral support documents.
Dla mnie szczególnie ważne jest wprowadzenie dokumentów wsparcia sektorowego.
EnglishMr Hamon told me that he is not interested as to whether everyone pays their taxes.
Pan poseł Hamon powiedział mi, że nie interesuje go, czy wszyscy płacą podatki.
EnglishPeople keep talking about cumbersome procedures and asking me to streamline them.
Wciąż mówi się o uciążliwych procedurach i prosi się mnie o ich dostosowanie.
EnglishThat seems a lot to me and, in any case, cannot be matched by the Commission budget.
Moim zdaniem jest to dużo; budżet Komisji nie będzie mógł zapewnić takiej kwoty.
EnglishLet me be clear that own resources is not a question of changing the treaties.
Chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że środki własne to nie kwestia zmiany traktatów.
EnglishAll thy commandments are faithful: They persecute me wrongfully; help thou me.
Wszystkie przykazania twoje są prawdą; bez przyczyny mię prześladują; ratujże mię.
EnglishAt the beginning, when Anajulina told me, "We would like to start it," I hesitated.
Na początku, kiedy Anajulina powiedziała mi: "Chcielibyśmy zacząć" Zawahałem się.
EnglishNow, a historian tells me it's even more difficult to predict about the past.
Pewien historyk mówi mi, że jeszcze trudniejsze jest przewidywanie przeszłości.
EnglishThis is why for me the human factor was an important component of the stress test.
Dlatego sądzę, że czynnik ludzki jest ważnym komponentem testu warunków skrajnych.
EnglishAnd Jonathan answered Saul, David earnestly asked leave of me to go to Beth-lehem:
Odpowiedział Jonatan Saulowi: Usilnie mię prosił Dawid, aby szedł do Betlehem;
EnglishI just do wish you would've told me before you went and started this thing because...
Mam tylko nadzieję, że powiesz mi zanim pójdziesz i zaczniesz robić te rzeczy...
EnglishThe big question has always been, for me, whether or not this is sufficient.
Było to zawsze dla mnie wielkim znakiem zapytania, czy to wystarczy, czy też nie.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "as for me"

me zaimek
Polish
for spójnik
for przyimek
for
as spójnik