"as everybody knows" po polsku

EN

"as everybody knows" - polskie tłumaczenie

EN

as everybody knows {przysłówek}

volume_up
as everybody knows (też: obviously, as is known)

Przykłady użycia - "as everybody knows" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishEverybody knows that the key to European economic growth is employment.
Wszyscy wiedzą, że kluczem do europejskiego wzrostu gospodarczego jest zatrudnienie.
EnglishAnd this is despite the fact that everybody knows that small business is the engine of economies.
I to pomimo tego, że wszyscy wiedzą, że małe firmy są silnikiem napędowym gospodarki.
EnglishAs everybody knows, aristocrats in the United Kingdom have a huge focus on land concentration.
Jak wszyscy wiedzą, arystokraci w Wielkiej Brytanii zajmują się zwłaszcza koncentracją ziemi.
EnglishEverybody knows Carletto, because he's in entertainment, actually; he's in television.
Wszyscy znają Carletta, ponieważ jest znany z przemysłu rozrywkowego -- a mówiąc ściślej, z telewizji.
EnglishMake sure everybody knows that I got the answer right, because this is my big finish, OK.
Upewnijcie się, że wszyscy wiedzą, że odpowiedziałem poprawnie, ponieważ to będzie mój wielki finisz.
EnglishEverybody knows that, and it is time to stop this game of hide-and-seek with the Government of Khartoum.
Każdy to wie. Nadszedł czas, aby zakończyć tę zabawę w chowanego z rządem w Chartumie.
EnglishEverybody knows that money is thrown around in this institution.
Wszyscy wiedzą, że w instytucji tej trwoni się pieniądze.
EnglishYou know, every village in Bangladesh and every hamlet in China -- everybody knows: da, da, da, da -- da.
Wiecie, w każdej wiosce w Bangladeszu i każdej wnisce w Chinach. ~~~ Każdy wie: da, da, da, da - da.
EnglishWhen people knock it off, everybody knows because they've put that look out on the runway, and it's a coherent aesthetic.
Kopię każdy rozpozna, bo widzieli ten wygląd na wybiegu i to jest spójne estetycznie.
EnglishDJ: Now one of the big things, of course, everybody knows that cats hate water, and so this was a real revelation for us.
Derek: Jedną z ważnych rzeczy jest to, że - jak wszyscy wiedzą - koty nie znoszą wody.
EnglishIt's all about oil; you know that, everybody knows that.
Wszystko z powodu ropy; ty to wiesz, wszyscy to wiedzą.
EnglishAnd everybody knows that these three animals are related.
Wszyscy wiedzą, że te trzy zwierzęta są spokrewnione.
EnglishShe's a choreographer and everybody knows her work.
EnglishAnd everybody knows that Anne Frank was a brunette.
I wszyscy wiedzą, że Anne Frank była brunetką.
EnglishEverybody knows that the Los Angeles riots happened because four cops beat up a black man named Rodney King.
Wszyscy wiedzą, że do zamieszek w Los Angeles doszło, bo czterech gliniarzy pobiło czarnego mężczyznę, Rodney'a Kinga.
EnglishYou are right that not everybody knows about them.
EnglishThe root of this problem is, as everybody knows, in the unstable situations in Tunisia and Egypt, and the war in Libya.
Główną przyczyną problemu jest, jak wszystkim wiadomo, niestabilna sytuacja w Tunezji i Egipcie oraz wojna w Libii.
EnglishEverybody knows that we are seeking genuine autonomy within the People's Republic of China, in our own interest.
Wszystkim wiadomo, że staramy się o rzeczywistą autonomię w ramach Chińskiej Republiki Ludowej, w naszym własnym interesie.
EnglishEverybody knows I was a playwright.
EnglishEverybody knows that is the case.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "as everybody knows"

everybody zaimek
as spójnik
as przysłówek
as przyimek
Polish